0
แฟ้มภาพ พระอาทิตย์ขึ้นที่สโตนเฮนจ์ ประเทศอังกฤษ ในวันครีษมายันเมื่อปี 2548 (ที่มา: Wikipedia)
ครีษมายัน-เริ่มต้นฤดูร้อนซีกโลกเหนือ ฤดูหนาวซีกโลกใต้
Posted: 21 Jun 2016 12:41 PM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)    
เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเผย 21 มิ.ย. เป็นวันครีษมายัน กลางวันยาวนานที่สุดในซีกโลกเหนือ ขณะที่กรมอุทกศาสตร์เผย 22 มิ.ย. กรุงเทพฯ พระอาทิตย์ขึ้น 05.52 น. พระอาทิตย์ตก 18.48 น. ส่วนซีกโลกใต้กลางวันสั้น กลางคืนยาวนาน ออสเตรเลียเริ่มต้นฤดูหนาว ซิดนีย์กลางคืนยาว 14 ชั่วโมง

ในเพจของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เผยว่าเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เป็นวันครีษมายัน หรือวันที่มีกลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีทางซีกโลกเหนือ ถือเป็นวันเริ่มต้นฤดูร้อนของซีกโลกเหนือ โดยดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด จึงมีช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีเกือบ 13 ชั่วโมง
ในคืนวันที่ 21 มิ.ย. ยังเกิดปรากฏการณ์ Strawberry Moon หรือพระจันทร์เต็มดวงในวันครีษมายัน สำหรับซีกโลกเหนือ โดยก่อนหน้านี้เกิดขึ้นเมื่อ 21 มิ.ย. ค.ศ. 1967 และจะเกิดปรากฏการณ์นี้อีกครั้งในวันที่ 21 มิ.ย. ค.ศ. 2062
ขณะที่ทางซีกโลกใต้ จะเป็นวันที่มีกลางคืนยาวนานที่สุด และเป็นวันเริ่มต้นฤดูหนาวของซีกโลกใต้ โดยที่ประเทศออสเตรเลีย โดย Sydney Morning Herald รายงานว่า ซิดนีย์มีกลางคืนยาวนานถึง 14 ชั่วโมง กลางวันกินเวลา 10 ชั่วโมง
ข้อมูลจากกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เวลาขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ ในวันที่ 22 มิถุนายน ที่กรุงเทพมหานคร ดวงอาทิตย์เวลา 05:52 น. ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น. ภาคใต้ที่ จ.นราธิวาส ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 06:00 น. ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 น. ภาคเหนือที่ จ.เชียงใหม่ ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 05:48 น. ดวงอาทิตย์ตกเวลา 19:04 น.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จ.อุบลราชธานี ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 05:30 น. ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 น. ภาคตะวันออกที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 05:46 น. ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.


แสดงความคิดเห็น

 
Top