0
รัฐบาลแจงยังไม่อนุมัติสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึง ย้ำต้องรอผลอีไอเอนานอีกกว่า 6 เดือน

พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกระแสข่าวการจัดสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง จ.เลยว่า ครม. เพียงแค่รับทราบผลการศึกษาโครงการที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เสนอมาเท่านั้น ยังไม่ได้มีการเห็นชอบหรืออนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างใดๆ ทั้งสิ้น

"ครม.มีมติให้ อพท.ไปหารายละเอียดเพิ่มเติมทั้งด้านเทคนิคและความคุ้มค่า ซึ่งรัฐบาลเห็นว่าไม่ควรให้น้ำหนักไปที่เรื่องมูลค่าของตัวเงินที่จะได้รับจากนักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะเมื่อขึ้นภูสะดวกขึ้น ก็จะทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของธรรมชาติและเกิดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้น การพัฒนาจึงต้องพิจารณาทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพควบคู่กัน"

พลตรี สรรเสริญ กล่าวต่อว่า นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เนื่องจากยังมีความเห็นที่ยังไม่ตรงกันของหลายฝ่าย แม้ว่าส่วนหนึ่งต้องการให้ก่อสร้าง แต่หลายส่วนก็ยังอยากให้คงสภาพแบบเดิม ๆ ไว้เพื่อความเป็นธรรมชาติและทดสอบกำลัง อย่างไรก็ตาม หากใครอยากขึ้นภูแต่สุขภาพไม่แข็งแรง ก็ยังสามารถไปท่องเที่ยวตามสถานที่อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้

"นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังจำเป็นต้องรอผลการพิจารณาเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรืออีไอเอ ซึ่งต้องใช้เวลาอีกกว่า 6 เดือน ดังนั้น จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจตามข้อเท็จจริงนี้ เพื่อลดความสับสนตามที่มีการกล่าวอ้างกัน" พลตรีสรรเสริญ กล่าว


แสดงความคิดเห็น

 
Top