0

พบสุนัขมีทักษะเข้าสังคมเหมือนคน เลียนแบบสีหน้าท่าทางแสดงอารมณ์ระหว่างกันได้
ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Royal Society Open Science ระบุว่า สุนัขมีทักษะที่ช่วยให้เกิดความเห็นอกเห็นใจระหว่างสุนัขด้วยกัน ซึ่งเอื้อต่อการเข้าสังคมได้เหมือนกับมนุษย์ ซึ่งทักษะเหล่านี้คือการเลียนแบบสีหน้าท่าทางแสดงอารมณ์ให้เหมือนกับฝ่ายตรงข้ามได้ในเสี้ยววินาที
ดร. เอลิซาเบธธา พาลาจิ นักวิจัยชาวอิตาลีผู้ทำการศึกษาเรื่องนี้ระบุว่า สุนัขสามารถเปลี่ยนสีหน้า ท่าทาง ให้เหมือนกับเพื่อนสุนัขของมันได้ โดยเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ทั้งไม่ได้เกิดจากความตั้งใจหรือถูกบังคับด้วยเงื่อนไขอื่น ๆ เช่น มีการย่อตัวลงด้วยขาหน้า หรือการอ้าปากให้เหมือนกัน ซึ่งแสดงว่าสุนัขสามารถอ่านเข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกของฝ่ายตรงข้ามและต้องการแสดงการคล้อยตาม
ตามปกติแล้ว การเลียนแบบที่เป็นเสมือนกระจกเงาของกันและกันเช่นนี้ พบได้ในมนุษย์ และสัตว์ประเภทใกล้เคียงอย่างชิมแปนซีและอุรังอุตังเท่านั้น


แสดงความคิดเห็น

 
Top