ภาพประกอบ – แฟ้มภาพ ยาตัวหนึ่งสำหรับบำบัดผู้ที่มีอาการของโรคซึมเศร้า

พฤติกรรมเสี่ยงสูงต่อการฆ่าตัวตาย
รายงานการศึกษาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย ได้ระบุพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฆ่าตัวตาย โดยนักวิจัยบอกว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นก่อนหน้าการพยายามฆ่าตัวตายหลายกรณี
การศึกษาฉบับนี้ นักวิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมของป่วยโรคซึมเศร้าเกือบ 3,000 ราย โดยได้เปรียบเทียบผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายกับผู้ที่ไม่เคยพยายามฆ่าตัวตาย นักวิจัยบอกว่า หากผู้ที่มีอาการของโรคซึมเศร้าแสดงพฤติกรรม เช่น ขับรถแบบประมาทเลินเล่อ สำส่อน เดินวนเวียนไปมาในห้อง หรือควบคุมอารมณ์ไม่ได้ โอกาสที่บุคคลดังกล่าวจะพยายามฆ่าตัวตายมีสูงกว่าคนที่ไม่มีพฤติกรรมดังกล่าวถึง 50%
นักวิจัยหวังว่าการระบุพฤติกรรมดังกล่าวที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงได้ จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์และคนทั่วไป ได้เฝ้าสังเกตอาการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและป้องกันการฆ่าตัวตายได้ ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกประเมินว่าในแต่ละปีมีผู้ฆ่าตัวตายกว่า 800,000 ราย 
Top