ยื่น 130,000 ชื่อ หนุนให้หนูน้อยคาร์เมนได้กลับบ้าน
สมาชิกเครือข่ายครอบครัวเพศหลากหลายกว่าหนึ่งร้อยคน ร่วมกันนำรายชื่อที่รวบรวมได้กว่า 130,000 รายชื่อ จากการเปิดให้ลงนามสนับสนุนโครงการ Bring Carmen Home ยื่นต่อกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ครอบครัวของนายกอร์ดอน เลค ชาวอเมริกัน และนายมานูเอล วาเลโร ชาวสเปน ในการพาเด็กหญิงคาร์เมน บุตรสาวที่เกิดจากการอุ้มบุญกลับประเทศสเปน โดยขอให้ทางกระทรวงเป็นแกนกลางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกับแม่อุ้มบุญชาวไทย
นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นตัวแทนรับรายชื่อดังกล่าวระบุว่า จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมเพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าอาจจะต้องเรียกทั้งสองฝ่ายเข้ามาเจรจา โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของเด็กไว้สูงสุด

 
Top