0
อีสานโพลล์ระบุรัฐบาลแก้ไขปัญหาข้าวพอใช้ ชี้ 'ยิ่งลักษณ์' ไม่ต้องชดใช้

Posted: 11 Nov 2016 10:40 PM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

อีสานโพลล์สำรวจความคิดเห็นคนอีสานกับปัญหาชาวนา ระบุข้าวตกต่ำมาจากรัฐเตรียมการไม่ดี แต่ชื่นชมการแก้ปัญหาอยู่ที่ระดับพอใช้ ชี้ 'ยิ่งลักษณ์' ไม่สมควรจ่ายค่าเสียจายจำนำข้าว


ที่มาภาพประกอบ: flickr.com/drflint/CC BY 2.0

12 พ.ย. 2559 สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น รายงานว่าอีสานโพลล์ (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง "ความคิดเห็นคนอีสานกับปัญหาชาวนา" โดยทำการสำรวจระหว่าง 5 - 8 พ.ย.ที่ผ่านมา จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปี ขึ้นไป จำนวน 1,168 ราย ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด พบว่า ร้อยละ 25.1 ระบุ สาเหตุที่ราคาข้าวเปลือกตกต่ำช่วงนี้ เกิดจากรัฐไม่เตรียมมาตรการรองรับ, รองลงมาร้อยละ 17.2 พ่อค้าคนกลาง โรงสีกดราคา, ร้อยละ 16.0 รัฐไม่สามารถลดพื้นที่การปลูกข้าวได้ตามเป้า

ทั้งนี้ ร้อยละ 31.7 ต้องการให้รัฐส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริของในหลวง ช่วยเหลือครัวเรือนชาวนาอย่างยั่งยืน, รองลงมา ร้อยละ 23.1 ต้องการลดพื้นที่การปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม, ร้อยละ 21.1 ต้องการให้ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้ชาวนาเข้มแข็ง

ขณะเดียวกัน ร้อยละ 35.0 ให้คะแนนการเตรียมการและการแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำของรัฐบาลปัจจุบัน อยู่ที่ระดับพอใช้, รองลงมาร้อยละ 28.3 อยู่ในระดับดี, ร้อยละ 22.9 ระดับแย่ ร้อยละ 12.4 ระดับแย่มาก/ล้มเหลว นอกจากนี้ ร้อยละ 37.2 เห็นว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ถูกเรียกค่าเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าว 3.5 หมื่นล้านบาท ไม่สมควรจ่ายค่าเสียหาย แต่ร้อยละ 31.8 เห็นว่าสมควรจ่ายค่าเสียหาย และร้อยละ 30.9 เฉย ๆ ไม่แน่ใจ


แสดงความคิดเห็น

 
Top