0

ฮ่องกงออกกฎห้ามนายจ้างให้แม่บ้านทำความสะอาดหน้าต่างบนที่สูง

Posted: 19 Nov 2016 09:39 PM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

หลังกลุ่มแม่บ้านต่างชาติและรัฐบาลประเทศต้นทางเรียกร้องให้ฮ่องกงปกป้องสิทธิ ความปลอดภัยในการทำงาน ล่าสุดฮ่องกงออกกฎห้ามนายจ้างให้แม่บ้านทำความสะอาดหน้าต่างบนที่สูงแล้ว

ประเทศที่เต็มไปด้วยแต่ตึกสูงอย่าง 'ฮ่องกง' และ 'สิงคโปร์' การทำความสะอาดหน้าต่างของแม่บ้านถือว่าเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงมาก (ที่มาภาพประกอบ: hkhelperscampaign.com)

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2559 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ straitstimes.com รายงานว่าทางการฮ่องกงได้เปิดเผยว่าแม่บ้านต่างชาติที่ต่อสัญญาใหม่ในปีหน้าจะได้รับการคุ้มครองจากกฎข้อบังคับใหม่ในการทำความสะอาดหน้าต่างบนที่สูง โดยกฎใหม่นี้ระบุว่าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 เป็นต้นไป นายจ้างจะไม่สามารถให้แม่บ้านทำความสะอาดนอกหน้าต่างที่ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับพื้นดินหรือระเบียงหรือทางเดินได้ต่อไป

ทั้งนี้การเสียชีวิตของแม่บ้านชาวฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียที่ตกลงมาจากที่สูงจากการทำความสะอาดหน้าต่างได้กระตุ้นให้หลายภาคส่วนให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยในการทำงานนี้ โดยตั้งแต่เดือน ก.ย. 2559 ที่ผ่านมากลุ่มแม่บ้านชาวต่างชาติในฮ่องกงก็ได้ออกมาเรียกร้องให้มีการออกฎห้ามนายจ้างให้พวกเธอทำงานอันตรายโดยเฉพาะการทำความสะอาดบนที่สูง (อ่านเพิ่มเติม: แม่บ้านต่างชาติในฮ่องกงประท้วงขอขึ้นค่าจ้าง-ไม่ทำงานอันตราย) และเรื่องนี้ได้กลายเป็นประเด็นระหว่างประเทศ โดยเมื่อปลายเดือน ก.ย. 2559 รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้เรียกร้องให้รัฐบาลฮ่องกง ออกกฎห้ามแม่บ้านทำความสะอาดหน้าต่างบนที่สูง ทั้งนี้ในฮ่องกงนั้นมีแม่บ้านชาวฟิลิปปินส์ทำงานอยู่กว่า 180,000 คน และในปีที่ผ่านมามีรายงานข่าวว่าแม่บ้านชาวฟิลิปปินส์ตกลงจากตึกสูงจากการทำงานอย่างน้อย 4 ราย 


ล่าสุดเมื่อต้นเดือน พ.ย. 2559 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ voicelabour.org รายงานว่า 'สมาคมรวมไทยในฮ่องกง' ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของแม่บ้านชาวไทยในฮ่องกง ร่วมกับกลุ่มปกป้องสิทธิแรงงานผู้ช่วยแม่บ้าน Asian Migrant Coordinating Body (AMCB) แถลงข่าวสื่อฮ่องกงเพื่อเรียกร้องสิทธิของแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านต่างชาติฮ่องกง ดังนี้ 1. เรื่องการทำความสะอาดหน้าต่าง หลายชีวิตของแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านหญิงข้ามชาติได้เสียชีวิตจากการพลัดตกจากการทำความสะอาดหน้าต่าง เราจึงได้เรียกร้องให้กรมแรงงานฮ่องกงแสดงความชัดเจนลงในสัญญาจ้างถึงบริเวณการเช็ดหน้าต่างตามที่กรมแรงงานฮ่องกงจะกำหนดขึ้นใหม่ คือ ทำชั้นล่างสุด ชั้นอื่นต้องมีระเบียงและการใส่อุปกรณ์ที่ปลอดภัย และต้องมีคนอยู่ด้วย กรมแรงงานฮ่องกงจะเพิ่มเติมลงในสัญญาจ้าง แต่จะมีผลเฉพาะคนทำสัญญาจ้างใหม่ ไม่ครอบคลุมถึงลูกจ้างที่ทำงานอยู่แล้วซึ่งมีถึงกว่า 350,000 คน จึงเรียกร้องให้สัญญาจ้างต้องครอบคลุมลูกจ้างทั้งหมด 2. เรื่อง กำหนดระยะเวลาชั่วโมงการทำงานให้ชัดเจน จากการสำรวจพบว่า ลูกจ้างทำงานวันละ 16-19 ชั่วโมง และถูกเรียกใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ไม่มีเวลาพักผ่อน และสุขภาพของแรงงานอ่อนแอลง จนถึงขั้นล้มป่วยจนทำงานไม่ได้ และ 3. เรื่อง การไม่ออกวีซ่าให้แรงงานที่เปลี่ยนนายจ้างบ่อย เรียกว่า ขึ้นบัญชีดำ ซึ่งถือว่า ไม่ได้เป็นความผิดของลูกจ้าง แต่เกิดจากลูกจ้างถูกยกเลิกสัญญาจ้าง หรือถูกนายจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างจึงต้องลาออก เพื่อหานายจ้างใหม่

แสดงความคิดเห็น

 
Top