0

#TV24 เดินสำรวจตลาดยอดพิมาน บริเวณปากคลองตลาด มีร้านค้าจำหน่ายกระทงเพียงไม่กี่ร้าน บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาต่างจากเมื่อหลายปีก่อน
แสดงความคิดเห็น

 
Top