0

ทอท. ขอความร่วมมือชุมชนรอบท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งระมัดระวังการปล่อยโคม


Posted: 12 Nov 2016 08:25 PM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือหน่วยงานและชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ระมัดระวังการปล่อยโคมลอยและลูกโป่ง การจุดพลุและดอกไม้ไฟ การฉายลำแสงขึ้นบนท้องฟ้า และวัตถุที่เป็นอันตรายต่อการบินในช่วงเทศกาลลอยกระทง


ที่มาภาพประกอบ: flickr.com/jurvetson/CC BY 2.0

13 พ.ย. 2559 สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่านายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุจากการปล่อยโคมลอย ลูกโป่ง การจุดพลุ ดอกไม้ไฟ การฉายลำแสงขึ้นบนท้องฟ้า และวัตถุที่เป็นอันตรายต่อการบินในช่วงเทศกาลลอยกระทง ทอท. ผู้บริหารท่าอากาศยานหลัก 6 แห่งของประเทศไทย ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) และท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) จึงขอความร่วมมือหน่วยงานและชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานระมัดระวังการปล่อยโคมลอยและลูกโป่ง การจุดพลุและดอกไม้ไฟ การฉายลำแสงขึ้นบนท้องฟ้า และวัตถุที่เป็นอันตรายต่อการบินในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2559 ที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อการทำการบินของอากาศยาน และทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ในส่วนของท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนนิยมปล่อยโคมลอยกันมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จึงได้ออกแผนการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำและปล่อยโคมควัน โคมลอยอย่างเคร่งครัด โดยสามารถปล่อยโคมลอยและโคมไฟได้ระหว่างเวลา 19.00 - 01.00 น. ส่วนโคมควันสามารถปล่อยได้ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ขณะที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย สามารถปล่อยโคมลอยช่วงเวลา 21.00 – 01.00 น. ของวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน และปล่อยโคมควันระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยต่อการทำการบินของอากาศยาน และเพื่อไม่ให้กระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีของไทย ได้ขอความร่วมมือจากสายการบินที่จะทำการบินในช่วงวันดังกล่าวในการพิจารณาหลีกเลี่ยงการจัดตารางบินขึ้น - ลง ที่ท่าอากาศยานทั้ง 2 แห่ง หลังจากเวลา 18.00 น. ของวันที่ 14 และ 15 พฤศจิกายน 2559

สำหรับชนิดและขนาดของโคมลอย โคมไฟ หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันที่จะทำการจุดและปล่อยขึ้นไปสู่อากาศจะต้องมีขนาดและรูปแบบของโคมลอยตามมาตรฐาน ตัวโคมมีปริมาตรไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 90 เซนติเมตร สูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร ทำจากวัสดุธรรมชาติ และเชื้อเพลิงทำจากกระดาษชุบเทียนขี้ผึ้ง หรือพาราฟิน น้ำหนักไม่เกิน 55 กรัม ระยะเวลาการเผาไหม้ไม่เกิน 8 นาที และห้ามพ่วงหรือผูกติดพลุ ดอกไม้ไฟ หรือสิ่งอื่นใดกับโคมขณะปล่อย

แสดงความคิดเห็น

 
Top