0

หมายเหตุประเพทไทย #133 แปรอักษร: ประวัติศาสตร์ รหัส และความหมาย

Posted: 27 Nov 2016 05:20 AM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี และชานันท์ ยอดหงษ์ พูดถึงเชิงอรรถของการแปรอักษร กิจกรรมที่อาศัยกำลังกำลังคน ผู้นำ และผู้ตาม ตลอดจนหล่อหลอมกล่อมเกลา ลดทอนปัจเจกบุคคลจำนวนหลากหลายให้หลอมรวมกันกลายเป็นหนึ่งเดียว จากกำเนิดในประเทศไทยที่อัสสัมชัญเมื่อ พ.ศ. 2485 ถึงฟุตบอลเครือจตุรมิตร ถึงความหมายในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ยังพูดถึงการแปรอักษรในต่างประเทศ ในฐานะนาฏกรรมของรัฐ เช่น การแปรอักษรในกีฬาโอลิมปิกที่อดีตสหภาพโซเวียตเป็นเจ้าภาพเมื่อ ค.ศ. 1980 รวมไปถึงเทศกาลอารีรังที่จัดเป็นประจำทุกปีในเกาหลีเหนือ


ติดตามรายการหมายเหตุประเพทไทยย้อนหลังที่

https://www.facebook.com/maihetpraphetthai หรือ

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyjd9jzMpO2Xby4FyxWMwY8auIFY01eVQ


แสดงความคิดเห็น

 
Top