0
ออนเหนือ-บ้านสหกรณ์ จ.เชียงใหม่ ทำ MOU ค้านก่อสร้างมัสยิดในพื้นที่
Posted: 07 Oct 2016 11:38 PM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท) 
ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ คณะสงฆ์ ต.ออนเหนือ-บ้านสหกรณ์ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและ อปท.ในพื้นที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงคัดค้านการก่อสร้างมัสยิดในเขตพื้นที่ออนเหนือ บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน ยันหากหน่วยงานหรือองค์กรไหนฝืนจะเคลื่อนไหวคัดค้านถึงที่สุด ระบุอิสลามิกชนมีเพียงครอบครัวเดียว หากสร้างอาจเกิดความแตกแยกในพื้นที่ ชี้หลายจังหวัดถ้ามีชุมชนอิสลามเกิดขึ้นจะมีปัญหาแก่ชาวพุทธ มีการละหมาดวันละ 5 ครั้ง แต่ละครั้งมีการใช้เครื่องขยายเสียงดังมาก ตั้งแต่ 03.00 น. ซึ่งชาวบ้านยังไม่ตื่น
 
 
 
ที่มาภาพ: northpublicnews.com
 
เว็บไซต์ North Public News รายงานเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2559 ที่ผ่านมาว่าที่วิหารวัดออนหลวย ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน คณะสงฆ์ตำบลออนกลาง ,ตำบลออนเหนือ และตำบลบ้านสหกรณ์ นำโดยพระครูสิริสุตานุสิฐ  เลขานุการเจ้าคณะอำเภอแม่ออน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยผาตั้ง พร้อมด้วยนายประเสริฐ ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขต อ.แม่ออน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ออนเหนือ ต.บ้านสหกรณ์ สมาชิกสภา อบต.  และประชาชนในพื้นที่ ประมาณ 80 คน ได้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และมีการลงชื่อคัดค้านการก่อสร้างมัสยิดในพื้นที่ ต.ออนเหนือ และ ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน โดยที่ประชุม มีความเห็นอย่างเป็นเอกฉันท์ไม่ให้มีการก่อสร้างมัสยิด โดยให้เหตุผลว่าอาจเกิดความแตกแยกความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการคัดค้าน
 
โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีใจความว่า ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ คณะสงฆ์ตำบลออนเหนือ-บ้านสหกรณ์ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนตำบลออนเหนือ-บ้านสหกรณ์ทุกหมู่บ้านได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันว่าด้วยเรื่องอิสลามิกชนเพียงครอบครัวเดียว ต.ออนเหนือ-บ้านสหกรณ์มีโครงการจะสร้างมัสยิดขึ้นภายในหมู่บ้าน ทางองค์กรชาวพุทธไม่เห็นด้วย เพราะในอนาคตจะเป็นผลร้านต่อชุมชน ซึ่งจากศึกษาข้อมูลหลายที่หลายจังหวัดถ้ามีชุมชนอิสลามเกิดขึ้นจะมีปัญหาแก่ชาวพุทธ
 
เนื่องจากชุมชนอิสลามจะไม่คบหาสมาคมกับชาวพุทธและการละหมาดแต่ละครั้งมีการใช้เครื่องขยายเสียงดังมากตั้งแต่ 03.00 น.ซึ่งคนยังไม่ตื่นถึงวันละ 5 ครั้ง ขณะที่ชาวพุทธจะใช้เครื่องขยายเสียงในการจัดงานรื่นเริงและเปิดเมื่อผู้คนตื่นนอนกันแล้ว พอมีการประท้วงก็อ้างสิทธิประชาธิปไตยในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแต่ถือว่าเป็นมลภาวะทางเสียงและละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของชุมชน จึงไม่ยอมที่จะให้มีการก่อสร้างมัสยิดและไม่ให้หน่วยงานหรือองค์กรใดมาสร้างในเขตพื้นที่ หากยังมีผู้ฝ่าฝืนจะเคลื่อนไหวคัดค้านให้ถึงที่สุด

แสดงความคิดเห็น

 
Top