0

เพจCSI LAข้องใจไปแค่ 38 คน ทำไมเช่าเครื่องลำใหญ่ จุคนได้ 416 คน

เพจดังอย่าง CSI LA มีผู้ติดตามกว่า 7 แสนคน ตั้งคำถามว่า เครื่องบินสายการบินไทยเที่ยวบินTG8886 เป็นเครื่องบินรุ่น Boeing747-400 ขนาดจัมโบเจ็ตลำใหญ่สามารถจุผู้โดยสารนั่งได้ถึง 416 คน เหตุใดจึงต้องเหมาไปทั้งเครื่องเพื่อคนแค่ 38 คน

“พอเพียง? เครื่องบินสายการบินไทยเที่ยวบิน TG8886 เป็นเครื่องบินรุ่น Boeing747-400 ขนาดจัมโบเจ็ตลำใหญ่สามารถจุผู้โดยสารนั่งได้ถึง 416 คน อยากทราบว่าพวกท่านผู้มีอำนาจมีความจำเป็นอะไรที่ต้องเหมาไปทั้งเครื่องเพื่อคนแค่ 38 คน? มันพอเพียงแล้วหรือ” เพจ CSI LA โพสต์
เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

แสดงความคิดเห็น

 
Top