0

งานวิจัยพบสัดส่วนสมาชิกสหภาพแรงงานลด รายได้ของคนทำงานในสหรัฐฯ หดตาม

Posted: 15 Oct 2016 10:09 PM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)

งานวิจัยระบุสัดส่วนคนทำงานที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานในสหรัฐฯ ลดลงทำให้รายได้คนทำงานลดลงตาม นอกจากนี้ยังพบว่าจำนวนสหภาพแรงงานลดลงได้ทำให้อาชญากรรมเพิ่มขึ้นสวนทางกัน


(ที่มาภาพประกอบ: flickr.com/kheelcenter/licenses/by/2.0)

16 ต.ค. 2559 จากงานวิจัยของนักวิจัยอเมริกันระบุสัดส่วนคนทำงานที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานในสหรัฐอเมริกาลดลงทำให้รายได้คนทำงานลดลงตาม นอกจากนี้ยังพบว่าจำนวนสหภาพแรงงานลดลงได้ทำให้อาชญากรรมเพิ่มขึ้นสวนทาง รวมทั้งงานที่ให้ค่าตอบแทนสูงจะช่วยลดอาชญากรรมได้ เพราะมันทำให้ผู้คนรู้สึกว่าการติดคุกทำให้เสียโอกาสในการหารายได้ไป

โดยเมื่อปลายเดือน ส.ค. 2559 ที่ผ่านมาเว็บไซต์ USA TODAY นำเสนอรายงานอ้างงานวิจัยของกลุ่มนักวิจัยที่ประกอบไปด้วย Jake Rosenfeld, Patrick Denice, และ Jennifer Laird จาก Center on Poverty and Social Policy ระบุว่าการลดจำนวนลงของสมาชิกสหภาพแรงงาน ทำให้คนทำงานมีสัดส่วนรายได้ลดลงไปด้วย

ในรายงานระบุว่าแม้รายได้เฉลี่ยต่อสัปดาห์ของคนทำงานในภาคเอกชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรือประมาณ 52 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากปี 2556 แต่ถ้าหากเปรียบเทียบย้อนไปเมื่อปี 2522 พบว่าคนทำงานในภาคเอกชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานสูญเสียรายได้เฉลี่ยไปถึง 2,704 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปีเลยทีเดียว

การสูญเสียรายได้นี้เกิดขึ้นเล็กน้อยสำหรับคนทำงานหญิงเนื่องจากสัดส่วนผู้หญิงที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานในปี 2522 น้อยกว่าผู้ชายมาก โดยค่าจ้างรายสัปดาห์ของคนทำงานหญิงจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2-3 หากสมาชิกสหภาพแรงงานยังอยู่ในระดับเดียวกันกับปี 2522

มีคนทำงานชายในภาคเอกชนร้อยละ 10 เท่านั้นที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานในปี 2556 ซึ่งลดลงจากร้อยละ 34 ในปี 2522 ส่วนคนทำงานหญิงเหลือเพียงร้อยละ 6 ในปี 2556 จากร้อยละ 16 ในปี 2522

จำนวนสหภาพแรงงานลด-อาชญากรรมเพิ่ม

นอกจากนี้ในหนัง Stats and Curiosities: From Harvard Business Review เขียนโดย Andrew O'Connell ระบุว่ายังมีงานวิจัยที่ชี้ว่าการลดลงของสหภาพแรงงานในสหรัฐอเมริกานับจากปี 2536-2549 ประกอบกับการลดลงอย่างต่อเนื่องของงานใช้แรงงานที่ใช้แรงงานที่ค่อนข้างมีค่าตอบแทนสูง ส่งผลให้เกิดคดีลักทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ผลการวิเคราะห์ของ Robert Baumann และ Bryan Engelhardt ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัย Holy Cross ยังพบว่าการก่อตั้งสหภาพแรงงานที่ลดลงร้อยละ 1 ยังทำให้ตัวเลขคดียกเค้า ลักขโมย ลอบวางเพลิง และการขโมยรถยนต์เพิ่มขึ้นประมาณ 140 คดีต่อประชากร 100,000 คนด้วย Baumann และ Engelhardt อธิบายว่างานที่ให้ค่าตอบแทนสูงจะช่วยลดอาชญากรรมได้ เพราะมันทำให้ผู้คนรู้สึกว่าการติดคุกทำให้เสียโอกาสในการหารายได้ไป

แสดงความคิดเห็น

 
Top