0
“วิษณุ เครืองาม" ระบุประธานองคมนตรีขึ้นดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวแล้ว
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเมื่อ เวลา 21.30 น. ที่ผ่านมาว่าในขณะนี้ประธานองคมนตรีได้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อนแล้ว และจะต้องมีการคัดเลือกประธานองคมนตรีคนใหม่ เนื่องจากผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จะปฏิบัติหน้าที่ประธานองคมนตรีไปพร้อมกันไม่ได้
ในการออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ นายวิษณุอธิบายขั้นตอนการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ว่าเกิดได้สองกรณี คือโดยการแต่งตั้ง และโดยการเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งในกรณีนี้จะไม่มีการแต่งตั้ง ไม่มีการประกาศ ไม่มีการสถาปนา เพราะเป็นสิ่งที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วว่าให้เป็นโดยตำแหน่ง
นายวิษณุกล่าวว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปรารภ ทรงรับสั่งว่าขอเวลาทำพระทัยร่วมกับประชาชนชาวไทยก่อน ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดการว่างเว้นลงรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน
“ส่วนจะเป็นไปพลางถึงไหน รัฐธรรมนูญเขียนว่าพลางก่อนจนกระทั่งมีการอัญเชิญพระรัชทายาทขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ ตรงนั้นจะเกิดช้าเกิดเร็วเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้เวลาสักระยะ ฉะนั้นก็ไม่เกิดปัญหา ไม่มีอะไรเป็นช่องว่างสำหรับกรณีนี้ และผู้ที่จะเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อนนั้น อย่าไปสนใจว่าเป็นใคร ชื่ออะไร ต้องสนใจว่าตำแหน่งอะไร เพราะรัฐธรรมนูญระบุว่าประธาน
องคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ แล้วไม่มีทางที่จะไม่เป็น แล้วไม่มีทางที่จะไม่รับเป็นคือต้องเป็น แต่กรณีที่จะไม่เป็นมีกรณีเดียวคือกรณีที่มีการประกาศอันเชิญพระรัชทายาทขึ้นทรงครองราชย์ทุกอย่างจึงไม่มีช่องว่าง ทุกอย่างก็เดินไป”นายวิษณุ กล่าว
อนึ่ง ในปัจจุบัน พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี
นายวิษณุยังได้ขอให้ประชาชนอย่ารับฟังข่าวลือต่าง ๆ และขอให้ฟังประกาศและแถลงของทางราชการเท่านั้น #kingbhumiboladulyadej

แสดงความคิดเห็น

 
Top