0

ทำไมข้าราชการจึงบริหารประเทศล้มเหลว

ไม่ค่อยประสบความสำเร็จทั้งๆ ที่ทุกคนก็เรียนมาเก่ง เรียนมาสูง ระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยนั้นน่าจะสูงกว่านักการเมืองหรือภาคเอกชนด้วยซ้ำ
รากฐานของระบบราชการคือ การบริหารแบบ Functional management ครับ ทุกคนที่เกิดและเติบโตในระบบราชการนั้นเติบโตมาตามสายงานของตัวเองในกรมใดกรมหนึ่งแทบทั้งสิ้น โอกาสที่จะย้ายกรม หมุนข้ามกรมนั้นมีน้อยมาก หากมีก็แค่ระดับอธิบดีที่เกิน 4 ปีแล้ว อาจถูกหมุนไปอยู่กรมอื่นได้บ้าง แต่ต่ำกว่านั้นแทบจะไม่มีเลย โอกาสที่จะข้ามกระทรวงนั้นยิ่งน้อยกว่าน้อย แทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้ ยกเว้นจะเป็นการขอย้ายข้ามไปสังกัดกระทรวงอื่นขาดไปเลย
ดังนั้น ต่อให้เก่ง จบด็อกเตอร์ ก็เป็นความเก่งเฉพาะด้านเท่านั้น การที่จะมองภาพรวมนั้น ไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาในระบบราชการครับ โอกาสที่ข้าราชการจะมองภาพรวมทั้งระบบนั้นแทบจะไม่มีเลย หากมีก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนไป ซึ่งนั่นต้องอ่านมาก ศึกษามาก แต่ไม่ใช่ผลผลิตจากการทำงานในระบบราชการแน่นอน เมื่อข้าราชการทุกคนเติบโตมาแบบนี้คือ เกิดและโตในกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง การมองภาพ ก็จะเป็นการมองจากหน้าที่หรือ Function ของตัวเองเท่านั้น
แต่การเป็นรัฐบาลคือ คนที่ต้องมองภาพรวมทั้งหมด ดังนั้นการเอาข้าราชการมาเป็นนายกรัฐมนตรีจึงกลายเป็นความล้มเหลวอย่างหนัก และมักจะทำงานได้ไม่ดีเสมอ
ระบบการเมืองเขาถึงออกแบบเอาไว้ดีแล้ว คือ ให้นักการเมืองที่ต้องตอบสนองต่อประชาชนในทุกเรื่องเป็นคนกำหนดนโยบาย และข้าราชการเป็นผู้เอานโยบายไปปฏิบัติ ตามความรู้ความสามารถเฉพาะด้านของตน
ไม่ใช่ข้าราชการเก่งมีความรู้สูงแล้วจะเป็นนักบริหารแบบ General Manager ได้ดี เหมือนเอา "แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน" มาเป็นนักบริหารโรงพยาบาล เราก็จะได้นักบริหารเลวๆ มาคนหนึ่ง แต่สูญเสียแพทย์เฉพาะด้านที่มีความเชี่ยวชาญสูงไปคนหนึ่งเช่นกัน
เราจึงเห็นรัฐบาลทหารที่มีแต่ข้าราชการตอนนี้ ที่เขาบอกว่าทำงานหนัก แต่ประเทศแย่ลงทุกวัน สาเหตุมันเป็นแบบนี้

แสดงความคิดเห็น

 
Top