0
ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแลนคาสเตอร์ในอังกฤษ ได้ตรวจดูตัวอย่างเนื้อเยื่อสมองของคน 37 คนที่เสียชีวิตตอนที่อายุระหว่าง 3 ขวบถึง 92 ปี ทั้งที่อาศัยอยู่ใน Mexico City เมืองหลวงของ Mexico กับในเมือง Manchester ประเทศอังกฤษ ซึ่งทั้งสองเมืองนี้ต่างประสบปัญหามลพิษทางอากาศที่รุนแรง
ผลการวิเคราะห์เนื้อเยื่อสมองด้วยกล้องจุลทรรศน์ พบว่ามีอนุภาคเเมกนีไทท์ (magnetite particles) ซึ่งมีขนาดเล็กมากจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า อยู่ในตัวอย่างสมองในปริมาณสูงซึ่งน่าจะมาจากมลพิษทางอากาศ
แมกนีไทท์เป็นเเร่เเม่เหล็กธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เกี่ยวโยงกับโรคเซลล์สมองเสื่อมชนิดต่างๆ
Barbara Maher ผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยLancaster กล่าวว่า ในการศึกษา ทีมงานสามารถตรวจตัวอย่างเนื้อเยื่อสมองเพื่อระบุชนิดของมลพิษที่ตกค้างในเซลล์สมอง ลักษณะรูปร่างและขนาดของมัน ประมาณค่าการกระจายตัวของขนาดอนุภาค
และที่สำคัญมาก ทีมนักวิจัยยังใช้กล้องจุลทรรศน์วิเคราะห์ทางเคมีเพื่อระบุว่าอนุภาคที่พบนี้เป็นอนุภาคแมกนีไทท์
อนุภาคเเมกนีไทท์เข้าไปสู่สมองได้ผ่านทางลมหายใจทางจมูก ทีมนักวิจัยกล่าวว่าหากดูจากระดับของขนาดของอนุภาคดังกล่าว ทำให้เชื่อว่าเป็นอนุภาคที่เกิดจากการเผาไหม้ที่มีระดับอุณหภูมิสูง รวมทั้งจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ของรถยนต์หรือการเผาไหม้จากการก่อกองไฟ
Barbara Maher สมาชิกทีมวิจัยกล่าวว่า หลังการวิเคราะห์อนุภาคเเมกนีไทท์ทางเคมี ทีมนักวิจัยสามารถมองเห็นอนุภาคเหล่านี้นับร้อยนับพันจุดผ่านทางกล้องจุลทรรศน์ เธอชี้ว่าอนุภาคเเมกนีไทท์มากมายขนาดนี้ไม่ควรเข้าไปอยู่ในสมอง
คำถามคือ ทีมนักวิจัยโยงอนุภาคของเเร่ธาตุชนิดนี้ในสมองเข้ากับการเกิดโรคอัลไซม์เมอร์สอย่างไร?
คุณ Barbara Maher อธิบายว่า เป็นที่รู้กันดีอยู่เเล้วว่ามีเเร่โลหะสั่งสมในสมองของผู้ป่วยอัลไซม์เม่อร์ส อาจจะเป็นเพราะอายุสูงขึ้นแต่ไม่รู้กันมาก่อนว่าอนุภาคเเร่เเม่เหล็กนี้เข้าไปในสมองผ่านทางอื่นๆ ได้ด้วย
เธอบอกว่าอนุภาคเเมกนีไทท์ที่พบในตัวอย่างเนื้อเยื่อสมองของผู้เสียชีวิตจากอัลไซม์เม่อร์สในการศึกษา มีลักษณะเหมือนกับอนุภาคเเมกนีไทท์ที่พบในชั้นบรรยากาศโลก
เเม้ว่าทีมนักวิจัยทีมนี้ยังไม่สามารถระบุอย่างชัดเจนถึงความเกี่ยวข้องระหว่างอนุภาคแมกนีไทท์ในสมองกับโรคอัลไซม์เม่อร์ส พวกเขาเชื่อว่าจำเป็นที่จะต้องทำการวิจัยเรื่องนี้ต่อไป
Barbara Maher ผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยนี้กล่าวว่า เนื่องจากเเมกนีไทท์เป็นเเร่เเม่เหล็กธรรมชาติที่เป็นอันตรายต่อสมอง การค้นคว้าต่อไปเกี่ยวกับอนุภาคเเมกนีไทท์ที่พบในสมองของคนเราจึงมีความจำเป็น และสำคัญมากว่าเป็นประเภทเดียวกันหรือไม่ และมาจากแหล่งใด
ทีมนักวิจัยเชื่อว่าโรคอัลไซม์เม่อร์สอาจจะเป็นโรคสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์
ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาโรคอัลไซม์เม่อร์สให้หายขาด แต่ยาบำบัดหลายตัวและการรักษาเเบบอื่นๆ ได้สร้างความหวังว่าน่าจะสามารถช่วยผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ได้
source :- http://www.voathai.com/a/air-pollution-alzheimers-tk/3534354.html?ltflags=mailer

แสดงความคิดเห็น

 
Top