0
คนไทยทยอยไปลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ที่กรุงลอนดอน
คนไทยในกรุงลอนดอนและพื้นที่ข้างเคียง รวมทั้งคนไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางมาประชุม หรือท่องเที่ยวในประเทศอังกฤษ รวมหลายร้อยคน ได้ทยอยเดินทางไปที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เพื่อลงนามถวายความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ บรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้าโศรก
นอกจากนี้ ยังมีเอกอัครราชทูต หรือผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต ประเทศต่าง ๆ อาทิ นอร์เวย์ สหรัฐ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ รัสเซีย เซอร์เบีย ญี่ปุ่น สเปน บรูไน ลาว อินโดนีเซีย และเลขาธิการองค์การ International Maritime Organisation ได้เดินทางมาลงนามถวายความอาลัยด้วย แต่ละคนต่างใช้เวลาค่อนข้างนานเป็นพิเศษในการเขียนข้อความในสมุดลงนาม กล่าวถึงความประทับใจในพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญอย่างอุตสาหะเพื่อประชาชนชาวไทยในช่วงที่ทรงครองราชย์นาน 70 ปี
ในชั้นต้นนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้เปิดให้คนเข้ามาลงนามได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด จนถึงสิ้นเดือนตุลาคม หลังจากนั้น ยังสามารถแสดงความประสงค์ขอลงนามเพิ่มเติมได้
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ร่วมกับพสกนิกรชาวไทย จะเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 19.00 น. และหลังจากนั้น ยังจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลต่อไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559

แสดงความคิดเห็น

 
Top