0
สธ.เปิดศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต 24 ชม.
Posted: 14 Oct 2016 10:22 PM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท) 
ก.สาธารณสุข เปิดศูนย์วิกฤตสุขภาพจิตและศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 24 ชม. ตลอด 3 วัน เตรียมพร้อมและป้องกันสร้างขวัญกำลังใจของประชาชน ด้าน 'จิตวิทยาคลินิกศิริราช' เผยแพร่แนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้นในระยะแรกเมื่ออยู่ในสถานการณ์วิกฤต
 
15 ต.ค. 2559 สำนักข่าวไทย รายงานว่า นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขเปิดศูนย์วิกฤตสุขภาพจิตและศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 24 ชม. ตลอด 3 วัน เตรียมพร้อมและป้องกันสร้างขวัญกำลังใจของประชาชนทั้งร่างกายและจิตใจขอให้ประชาชนให้กำลังใจกันและกันให้เกิดความเข้มแข็งเปลี่ยนความเศร้าเสียใจให้เป็นพลัง
 
'จิตวิทยาคลินิกศิริราช' เผยแพร่แนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้นในระยะแรกเมื่ออยู่ในสถานการณ์วิกฤต
 
เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2559 ที่ผ่านมา เพจ Clinical Psychology Siriraj :: จิตวิทยาคลินิกศิริราช ได้เผยแพร่ แนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้นในระยะแรก เมื่ออยู่ในสถานการณ์วิกฤต ซึ่งเป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจากจากสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงความคิดเห็น

 
Top