0
ญาติวีรชนพฤษภา 35 เรียกร้องยกโทษผู้ชุมนุมทางการเมืองยกเว้นอาญา-ม.112
Posted: 12 Jun 2016 06:12 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท)
ประธานกลุ่มญาติวีรชน พฤษภา’ 35 แถลงการณ์เรียกร้องทุกฝ่ายสร้างความสามัคคีให้อภัยกับผู้ชุมนุมทางการเมืองยกเว้นผู้ที่กระทำผิดกฎหมายอาญาและมาตรา 112 การทุจริตคอรัปชั่น และกรณีที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือตายโดยเจตนา โดยอาจใช้ ม.44
 
12 มิ.ย. 2559 สำนักข่าวไทย รายงานว่านายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา’ 35 แถลงข่าวการเสริมสร้างความสามัคคีสมานฉันท์การให้อภัยอโหสิว่าทุกเหตุการณ์ความขัดแย้งที่ผ่านมาไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เพราะสร้างความสูญเสียและบางคนถูกดำเนินคดี ซึ่งการที่รัฐบาล คสช. เข้ามาบริหารประเทศเพราะมีจุดประสงค์เพื่อรักษาความสงบของบ้านเมือง และยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้น  ตลอด 2 ปีนี้ถือว่าได้รับการยอมรับจากประชาสังคมที่เห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้ แต่อีกเรื่องที่ รัฐบาล คสช.ยังไม่สามารถทำให้เกิดเป็นรูปธรรม คือ เรื่องการสร้างความรักความสามัคคี ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้ คสช. สร้างความสามัคคีให้คนในชาติโดยเร็วเพราะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยุติความขัดแย้ง
 
ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา’ 35 กล่าวอีกว่า ความขัดแย้งรอบใหม่อาจเกิดขึ้นอีกจากการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ และไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็ตาม ดังนั้นทุกฝ่ายควรสร้างความรักความสามัคคี ใช้เหตุและผลในการพูดคุยหาทางออก เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิด ทั้งนี้คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 ได้ปรึกษากับตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ประกอบ พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ กลุ่ม นปช. กลุ่ม กปปส. และกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย โดยมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ช่วงเวลานี้เหมาะสมกับการสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ ด้วยการอำนวยความยุติธรรมและให้อภัยกับผู้ที่ชุมนุมทางการเมืองยกเว้นผู้ที่กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ตามมาตรา 112 การทุจริตคอรัปชั่น และกรณีที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือตายโดยเจตนา
 
“ข้อเสนอนี้เพียงต้องการให้ทุกฝ่ายร่วมกันสริมสร้างความสามัคคี รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน ซึ่งจะไม่ยื่นแถลงการณ์นี้ไปยังรัฐบาล แต่หากความขัดแย้งยังคงอยู่ในสังคม อาจเสนอให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามมาตรา 44 แก้ปัญหา” นายอดุลย์ กล่าว

แสดงความคิดเห็น

 
Top