0

กลุ่มประชาธิปไตยใหม่เริ่มรณรงค์ไม่รับร่างรธน. ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
นักศึกษาและนักกิจกรรมกลุ่มประชิปไตยใหม่ เริ่มทำการรณรงค์ “โหวตโน” (Vote No) ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ชี้เคลื่อนไหวอย่างมีข้อจำกัดเพราะติดกฎหมายและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2558
นายโรม รังสิมันต์ สมาชิกกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ กล่าวกับบีบีซีว่า การรณรงค์ของกลุ่มฯ เริ่มขึ้นวันนี้เวลา 13.15 น. เพราะเป็นวันหยุด และสาเหตุที่เลือกงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเป็นจุดเริ่มต้นรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นงานที่ทุกคนมาแสวงหาความรู้ โดยสมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันแจกโปสเตอร์ และที่คั่นหนังสือ รวมถึงเสื้อรณรงค์โหวตโน ระบุข้อความว่า “ไม่รับอนาคตที่ไม่ได้เลือก” โดยเขาชี้ว่าสาเหตุที่ทางกลุ่มไม่รณรงค์ให้ปฏิเสธการเข้าร่วมประชามติ หรือ “โนโหวต” เพราะการ “โหวตโน” สามารถบอกได้ชัดเจนกว่าว่า ประชาชนไม่ต้องการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้
สำหรับเหตุผลหลัก ๆ ที่กลุ่มประชาธิปไตยใหม่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มี 7 ข้อ คือ การนำคะแนนของ ส.ส. เขตไปคำนวนให้กับ ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคด้วย ต่างจากแบบเดิมที่แยกคะแนน ส.ส. เขตกับ ส.ส. บัญชีรายชื่อ ซึ่งประชาชนอาจจะต้องการให้คะแนนพรรค ต่างกับ ส.ส. แบบเขตได้ การให้ลงคะแนนเพียงใบเดียวเช่นนี้ทำให้ประชาชนไม่มีสิทธิเลือกพรรคการเมือง ประเด็นต่อมาคือ ส.ว. ชุดแรก 250 คน แต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทั้งหมด, การเปิดให้มีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ผ่านการเลือกตั้ง, การเปิดโอกาสให้ปลัดกระทรวงขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีรักษาการ, การรับรองคำสั่งของหัวหน้าคสช. ที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา 44 ให้มีผลทางกฎหมายต่อไป, ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระมีอำนาจในการตีความการปกครองตามประเพณีของประเทศ รวมถึงกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อควบคุมนักการเมือง และการทำลายหลักประกันสิทธิเสรีภาพ เช่น การลดสิทธิเรียนฟรีถึงแค่ ม. 3 จากเดิมที่กำหนดไว้ถึง ม.6 นอกจากนี้ยังมีการใช้ถ้อยคำคลุมเครือเพื่อจำกัดสิทธิ โดยอ้างความมั่นคงของรัฐ
นายโรมระบุว่าจะรณรงค์ไปเรื่อย ๆ และจะมีกิจกรรมในต่างจังหวัด จัดโดยเครือข่ายในแต่ละพื้นที่ทั้งกลุ่มนักศึกษา ประชาชน นักวิชาการ และศิลปิน แต่ยอมรับว่า การรณรงค์ทำได้ยากลำบาก เพราะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำกัดการเคลื่อนไหวรณรงค์อยู่หลายฉบับ ทั้งร่าง พ.ร.บ.ประชามติ พ.ร.บ. การชุมนุมในที่สาธารณะ และคำสั่ง คสช. ที่ 3/2558 ซึ่งสมาชิกของกลุ่มถูกหมายจับเนื่องจากขัดคำสั่ง คสช. ที่ 3/2558 อยู่หลายคน
“แน่นอนว่ากระทบกับพวกเรา ทำให้การรณรงค์เรายากลำบาก ไม่ได้มีแค่ร่างประชามติ แต่มีประกาศ 3/2558 หรือพ.ร.บ ชุมนุมสาธารณะ ล้วนแต่ขัดขวางไม่ให้มีการรณรงค์อย่างเสรี แต่มันเป็นหน้าที่ของเรา เพราเมื่อจะมีประชามติ ก็ต้องเปิดให้ทุกฝ่ายได้พูดคุย เราต้องทำ ไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นแค่มีการรณรงค์ให้โหวตรับเพียงอย่างเดียว” นายโรมกล่าว

แสดงความคิดเห็น

 
Top