0


เทศกาลแห่ลึงค์เหล็ก
ศาลเจ้าคานายามะในจังหวัดคานากาวะของญี่ปุ่น จัดงานเทศกาลแห่ "ลึงค์เหล็ก" (คานะมาระ มัทสึริ) ประจำปี 2016 โดยมีผู้คนจำนวนมากมาชมขบวนแห่และซื้อของที่ระลึกเป็นอมยิ้มรูปอวัยวะเพศชายกันจำนวนมาก
เชื่อว่าเทศกาลดังกล่าวเริ่มจัดขึ้นโดยกลุ่มโสเภณีที่มักมาขอพรที่ศาลเจ้าให้ทำมาค้าคล่องและรอดจากการติดกามโรค อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้เทศกาลแห่ลึงค์เหล็กกลายมาเป็นเทศกาลเพื่อความอุดมสมบูรณ์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงและเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย รวมทั้งรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ไปด้วย


แสดงความคิดเห็น

 
Top