0

way magazine

ที่ว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตย 82 ปี ตั้งแต่หลัง 2475 มันไม่ใช่ เพราะประมาณเกินครึ่งที่เราอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการอำนาจนิยมของกองทัพกับข้าราชการ และยุคนั้นมีคอร์รัปชันไหม…ก็มี ยุคนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมีคอร์รัปชันไหม…ก็มี

ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ระบอบการเมืองเท่านั้น มันอยู่ที่โครงสร้างสังคมแบบอุปถัมภ์ ซึ่งสังคมไทยแทบไม่เคยเปลี่ยน และโครงสร้างรัฐแบบอุปถัมภ์ ซึ่งก็แทบไม่เคยเปลี่ยน

ใครก็ตามที่เข้ามาใช้อำนาจรัฐแบบนี้ ซึ่งรวมศูนย์มาก ผูกขาดอยู่ที่ส่วนกลาง แต่ก็ยังมีลักษณะเชิงอุปถัมภ์ ยังไม่ได้เป็นรัฐสมัยใหม่แบบมืออาชีพเต็มที่ แรงจูงใจที่จะทำให้เกิดคอร์รัปชันก็มี

ตลอดประวัติศาสตร์ที่เราเห็นมา ชนชั้นนำทุกกลุ่มก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาหาผลประโยชน์จากโครงสร้างการเมืองที่มันเหลวแหลกแบบนี้

ปัญหาของสังคมไทยคือ เราใช้กรอบศีลธรรมไปทำความเข้าใจคอร์รัปชัน ซึ่งไม่มีวันจะเข้าใจได้ และไม่มีวันจะแก้ได้ พูดง่ายๆ ถ้าอยากเข้าใจคอร์รัปชัน คอร์รัปชันเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์การเมือง ไม่ใช่เรื่องศีลธรรม

ประเทศอื่นที่เขาแก้ได้ เขาต้องไปแก้โจทย์ตรงนั้น แก้ระบอบการเมือง แก้ระบบเศรษฐกิจให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมมากขึ้น ไม่ใช่แก้ด้วยศีลธรรม

-----------------

ประชาธิปไตยบนเส้นขนานการขจัดคอร์รัปชัน l ประจักษ์ ก้องกีรติ
http://waymagazine.org/interview_economy_prajak/

ส่วนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์ ‘ฉบับเต็ม’ ในหนังสือ ‘NEW ECONOMIC MODEL กระบวนทัศน์เศรษฐกิจใหม่ กับความจำเป็นของธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย’
http://waymagazine.org/new-economic-model/แสดงความคิดเห็น

 
Top