0

ที่อินเดีย เพิ่งมีงานเทศกาล Lathmar Holi อันเป็นเทศกาลที่ถือว่ามีสีสันมากที่สุดเทศกาลหนึ่ง จัดขึ้นที่วัดพระแม่ราธาราณีในหมู่บ้านบาสะนะ ในแคว้นมะธุระทางตอนเหนือของอินเดียระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม
เทศกาลโฮลี่ (Holi) หรือเรียกอีกชื่อได้ว่า เทศกาลสีสัน เป็นเทศกาลของชาวฮินดูจัดในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
Lathmar holi แปลว่าตีด้วยไม้ ในระหว่างที่มีงาน ผู้หญิงจากหมู่บ้านบาสะนะอันเป็นสถานที่ประสูติของพระแม่ราธาอันเป็นที่รักของพระกฤษณะ จะใช้ไม้ไปไล่ตีผู้ชายจากหมู่บ้านนันเกา สถานที่ประสูติของพระกฤษณะ ส่วนผู้ชายก็จะใช้สีปาใส่กลุ่มผู้หญิง
คนเข้าร่วมในเทศกาลมักจะใช้สีสาดเข้าใส่กันซึ่งทำให้เทศกาลนี้เต็มไปด้วยสีสันอย่างที่ว่า


แสดงความคิดเห็น

 
Top