0

“มีชัย” มั่นใจ ไทยไร้รัฐประหารหากทุกคนทำตามรัฐธรรมนูญ เตรียมส่งร่างฉบับสมบูรณ์ให้รัฐบาล 29 มี.ค.นี้
สำนักข่าวไทยรายงานว่า นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงร่างรัฐธรรมนูญร่างสุดท้ายที่ร่างเสร็จแล้ว ว่า พอใจในภาพรวม แม้ไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของตัวเองทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะต้องร่างให้คนส่วนใหญ่พอใจด้วย ซึ่งได้ตอบโจทย์ตามข้อเสนอของทุกฝ่ายที่ส่งความเห็นมา โดยมีการปรับเปลี่ยนถึงร้อยละ 80 ทั้งเรื่องสิทธิของประชาชน การปฏิรูป และการมีกลไกป้องกันการทุจริต จึงอยากให้ประชาชนพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยคำนึงถึงส่วนรวม เพราะต้องบังคับใช้กับทุกคนเพื่อหวังผลในระยะยาว จึงอยากให้ประชาชนศึกษาร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนตัดสินใจ มั่นใจว่าหากประชาชนเห็นร่างและทำความเข้าใจอย่างถูกต้อง จะพอใจและมีความสุข เชื่อว่าหากทุกคนปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ การรัฐประหารก็จะไม่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ จะมีการแถลงข่าว พร้อมส่งมอบร่างธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ให้รัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในเวลา 13.39 น. ที่รัฐสภาในวันอังคารที่ 29 มีนาคมนี้
ด้านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายงานว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. สิ้นสุดการประชุมทบทวนร่างรัฐธรรมนูญนอกสถานที่ ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายชาติชาย ณ เชียงใหม่ โฆษก กรธ. เปิดเผยว่า ในช่วง 4 วันที่ผ่านมา กรธ. ได้พิจารณาทบทวนโดยไม่ได้ปรับแก้หลักการสำคัญ เป็นเพียงการปรับแก้ถ้อยคำ หรือการเพิ่มเติมบ้างเล็กน้อย เพื่อให้ร่างรัฐธรรมนูญมีความสมบูรณ์มากขึ้น รวมทั้งข้อเสนอของแม่น้ำ 4 สายในบทเฉพาะกาลคงไม่มีการปรับแก้แล้วเช่นกัน
สำหรับส่วนที่ปรับแก้ เช่น ในบททั่วไป มาตรา 5 เขียนไว้ว่า ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญเขียนบังคับไว้ให้ใช้ประเพณีการปกครองในการวินิจฉัย โดยประธานศาลรัฐธรรมนูญ เรียกประชุม นายกรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานองค์กรอิสระ 5 องค์กร มาหารือเพื่อหาทางออกของประเทศ โดยเพิ่มให้มีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเข้ามามีบทบาทร่วมเป็นองค์คณะการประชุม 12 คนด้วย เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น เพราะถือเป็นบุคคลที่มีความเห็นต่างและเกิดการถ่วงดุลกัน
นอกจากนี้ กรธ. ยังห้ามผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ แม้คดียังไม่ถึงที่สุดก็ตาม พร้อมเพิ่มลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร ส.ส.ให้เข้มข้นขึ้น โดยผู้ที่เคยพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 144 ที่เคยเป็น ส.ส. และ ส.ว.แปรญัตติงบประมาณเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองเมื่อถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วไม่มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.อีก โดยครอบคลุมถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ทำผิดต่อกฎหมาย ป.ป.ช. ที่ทุจริตต่อหน้าที่ ร่ำรวยผิดปกติ ที่หากวินิจฉัยว่าผิดแล้วจะไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ได้อีกต่อไป


แสดงความคิดเห็น

 
Top