0

ญี่ปุ่นขอให้ออนเซ็นผ่อนคลายกฎเรื่องรอยสักแก่นักท่องเที่ยว
สำนักงานการท่องเที่ยวญี่ปุ่น เรียกร้องให้ผู้ประกอบการสถานอาบน้ำสาธารณะ รวมถึงบ่อน้ำพุร้อนออนเซ็น ช่วยผ่อนคลายกฎที่ห้ามผู้มีรอยสักเข้าใช้บริการแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ
ทั้งนี้ ชาวญี่ปุ่นมีทัศนคติที่ไม่ดีเกี่ยวกับรอยสัก เพราะผู้มีรอยสักมักมีความเกี่ยวข้องกับแก๊งยากูซ่า ด้วยเหตุนี้ผู้ให้บริการสถานอาบน้ำสาธารณะรวมถึงบ่อน้ำพุร้อนออนเซ็นจำนวนมาก จึงมีกฎห้ามผู้มีรอยสักเข้าใช้บริการ เพราะเกรงว่าจะทำให้ลูกค้าคนอื่นรู้สึกไม่สบายใจ
แต่ล่าสุด สำนักงานการท่องเที่ยวญี่ปุ่น ได้ขอให้มีการผ่อนคลายกฎระเบียบดังกล่าวแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับรอยสักระหว่างชาวญี่ปุ่นกับชาวต่างชาติ พร้อมแนะนำให้ผู้ให้บริการออนเซ็นจัดหาสติ๊กเกอร์สำหรับปกปิดรอยสักให้แก่ลูกค้าชาวต่างชาติ หรือกำหนดเวลาพิเศษที่ลูกค้ากลุ่มนี้สามารถเข้าใช้บริการได้ในแต่ละวัน การผ่อนคลายระเบียบที่ว่านี้ มีผลเฉพาะชาวต่างชาติเท่านั้น ไม่รวมถึงกลุ่มลูกค้าชาวญี่ปุ่นแต่อย่างใด
ข้อมูลที่สำรวจเมื่อปีก่อนพบว่า 56% ของโรงแรมและผู้ให้บริการที่พักไม่อนุญาตให้แขกที่มีรอยสักเข้าใช้ห้องอาบน้ำรวม และเมื่อ 3 ปีก่อนมีข่าวว่าผู้ให้บริการออนเซ็นแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของญี่ปุ่นไม่ยอมให้หญิงชาวเมารีเข้าใช้บริการเพราะเธอมีรอยสักบนใบหน้า

แสดงความคิดเห็น

 
Top