0
สหรัฐฯกล่าวหาไอเอสฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

นายจอห์น เคอร์รี รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่า กลุ่มที่เรียกตนเองว่ารัฐอิสลาม (ไอเอส) จัดว่าเป็นกลุ่มที่มีอุดมการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และได้ลงมือกระทำการดังกล่าวต่อชาวยาซีดี ชาวคริสต์ และมุสลิมนิกายชีอะห์ ในพื้นที่ยึดครองของตนในซีเรียและอิรัก

รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯยังกล่าวว่า ไอเอสนั้นเป็นผู้ก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติอย่างร้ายแรง แต่การเข้าถึงพื้นที่ยึดครอของไอเอสได้อย่างยากลำบาก ทำให้สหรัฐฯไม่มีข้อมูลครบถ้วนพอที่จะชี้โดยละเอียดว่า ไอเอสได้กระทำการรุนแรงใดลงไปบ้าง อย่างไรก็ตาม จำเป็นจะต้องมีการสืบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ ซึ่งสหรัฐฯสนับสนุนความพยายามรวบรวมข้อมูลของฝ่ายต่าง ๆ เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ

ทั้งนี้ นิยามของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษอาชญากรรมฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของสหประชาชาติระบุว่า คือการกระทำที่มีเจตนาทำลายล้างชนชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ หรือกลุ่มศาสนิกใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด โดยถือว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่จะกระทำกันได้แสดงความคิดเห็น

 
Top