0
โบอิ้งชี้ต้องการนักบินใหม่กว่า5แสนคนใน20ปีข้างหน้า

บริษัทโบอิ้งคาดการณ์ สายการบินพานิชย์ทั่วโลก ต้องรับสมัครและฝีกนักบินใหม่ 558,000 คน ในช่วง 20 ปีข้างหน้า เพื่อตอบรับต่อความต้องการเดินทางโดยเครื่องบินที่สูงขึ้นอย่างมาก

โบอิ้ง บริษัทผู้ผลิตอากาศยานยักษ์ใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานคาดการณ์ว่า สายการบินพานิชย์ทั่วโลกจำเป็นต้องรับสมัครและฝึกฝน นักบินใหม่ 558,000 คน ในระยะ 20 ปีข้างหน้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเดินทางโดยเครื่องบินที่เพิ่มมากขึ้น โดยประมาณร้อยละ 40 ของนักบินเครื่องบินโดยสารพานิชย์ หรือ 226,000 คน จำเป็นต้องมีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ความต้องการมีอัตราส่วนใกล้เคียงกัน สำหรับช่างเทคนิกซ่อมบำรุงอากาศยาน ซึ่งคาดว่าจะเป็นต้องจ้างงานใหม่ราว 609,000 คน โดย 238,000 คน หรือร้อยละ 39 ของจำนวนดังกล่าว เป็นที่ต้องการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก นอกจากนั้น ในระยะ 20 ปีข้างหน้า สายการบินต่างๆ จำเป็นต้องจ้างพนักงานเพิ่ม เพื่อดำเนินงานเครื่องบินโดยสารใหม่ราว 38,000 ลำ ที่จะเพิ่มเข้าในฝูงบินให้บริการ

ปัจจุบันบริษัทโบอิ้งมีศูนย์ฝึกการบิน 17 แห่งทั่วโลก นางเชอร์รี คาร์บารี รองประธานโบอิ้งฝ่ายบริการเที่ยวบิน กล่าวว่า เมื่อเทียบกับคาดการณ์ของโบอิ้งความต้องการนักบินใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 4

ส่วนความต้องการช่างเครื่องเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 ตามคาดการณ์ของโบอิ้ง ความต้องการนักบินใหม่ในระยะ 20 ปีข้างหน้า รองจากเอเชียแปซิฟิกคือ ภูมิภาคอเมริกาเหนือและยุโรปติดอันดับ 2 เท่ากันที่ 95,000 คน อันดับ 3 ตะวันออกกลาง 60,000 คน ตามด้วยลาตินอเมริกา 47,000 คน แอฟริกา 18,000 คน และรัสเซีย 17,000 คน แต่อเมริกาเหนือติดอันดับ 2 เดี่ยว

ในส่วนของความต้องการช่างเครื่อง อยู่ที่ 113,000 คน อันดับ 3 ยุโรป 101,000 คน อันดับ 4 ตะวันออกกลาง 66,000 คน ลาตินอเมริกา 47,000 คน อันดับ 6 แอฟริกาและรัสเซียเท่ากันที่ 22,000 คน.


แสดงความคิดเห็น

 
Top