0
นักรัฐศาสตร์มองข้อเสนอแม่น้ำ 4 สาย ดึงประเทศถอยหลัง

นักวิชาการชี้ข้อเสนอล่าสุดของ คสช.และที่ประชุมแม่น้ำ 4 สายที่ส่งไปยัง กรธ. เป็นข้อเสนอที่ดึงประเทศให้ถอยหลังไปสู่ยุคประชาธิปไตยครึ่งใบช่วงปี 2520-2530 ด้านวิษณุ เครืองาม ระบุเป็นข้อเสนอที่มาจากความห่วงใย การตั้ง ผบ.เหล่าทัพเป็น ส.ว.ทำให้ประชาชนอุ่นใจ ส่วนการให้พรรคการเมืองงดเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีนั้นเพื่อเปิดทางให้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากคนนอก

ศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่าข้อเสนอให้เพิ่มจำนวน ส.ว.จาก 200 เป็น 250 คน และมาจากการสรรหาทั้งหมดเป็นความพยายามที่จะสร้างองค์กรเพื่อคัดง้างอำนาจของฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้ง และสะท้อนว่ารัฐบาลกับ คสช.พยายามควบคุมสถานการณ์และทิศทางประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี และยังสอดคล้องกับการที่ กรธ.ยอมแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญโดยปรับลดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญลง

รศ.ดร.สิริพรรณ เห็นว่าการเสนอเพิ่มอำนาจ ส.ว.สรรหาให้ใกล้เคียงกับ ส.ส.โดยเฉพาะอำนาจในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีเป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในรัฐธรรมนูญฉบับใด สิ่งที่น่าสนใจยังอยู่ที่การให้อำนาจ ส.ว.ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร และการเสนอให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ส.ว.โดยตำแหน่งอีกด้วย

“สำหรับข้อเสนอเรื่องขอให้พรรคการเมืองงดแจ้งรายชื่อว่าที่นายกรัฐมนตรีนั้น อาจจะทำให้ได้นายกรัฐมนตรีคนนอกซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง และท้ายที่สุดการคัดเลือกนายกรัฐมนตรีจะไปอยู่ที่สภาซึ่งจะทำให้เกิดการต่อรองกัน โดยที่พรรคที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดอาจไม่ได้เป็นผู้เสนอรายชื่อว่าที่นายกรัฐมนตรีก็เป็นได้ ซึ่งจะนำประเทศย้อนกลับไปสู่ประวัติศาสตร์ช่วงทศวรรษที่ 2520-2530 ซึ่งนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน”

ด้านสำนักข่าวไทยรายงานว่านายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวกับสื่อวันนี้ว่า ข้อเสนอของแม่น้ำ 4 สายเป็นข้อเสนอที่มาจากความห่วงใย และวางแผนป้องกันสถานการณ์ในอนาคตที่เกิดความวิตกในช่วงเปลี่ยนผ่าน และขอให้ กรธ .รับพิจารณา ไม่ได้บังคับขู่เข็ญ จะปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้ ส่วนเหตุผลที่แต่งตั้ง ผบ.เหล่าทัพ และปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ส.ว.นั้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจว่ามีหลักประกันที่มีตัวแทนหน่วยงานความมั่นคงเข้าไปอยู่ในวุฒิสภา เพื่อพิทักษ์รัฐธรรมนูญ และป้องกันสิ่งที่ไม่ปรารถน

ส่วนข้อเสนอที่ว่าในการเลือกตั้งครั้งแรก พรรคการเมืองยังไม่ต้องเสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรี นั้น นายวิษณุ กล่าวว่า เป็นการเปิดทางเพื่อให้มีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีมาจากคนนอก เช่นเดียวกับการมีนายกรัฐมนตรีคนในที่มาจากการเลือกนายกรัฐมนตรี จาก ส.ส. ทั้ง 500 คน ที่จะเป็นผู้เลือกกันเอง ซึ่งอาจจะเลือกคนที่เป็นหัวหน้าพรรค หรือ ส.ส. ของพรรคก็ได้ #ThaiConstitution


แสดงความคิดเห็น

 
Top