0
(ภาพประกอบข่าว)

กรธ.รับข้อเสนอ คสช. ให้ ส.ว.มาจากการสรรหา 250 คน
โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เผย กรธ.ได้ข้อสรุปการหารือเกี่ยวกับข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงบทเฉพาะกาลในร่างรัฐธรรมนูญตามที่เครือข่ายแม่น้ำ 4 สายเสนอ โดยยอมรับให้ ส.ว.มาจากการสรรหา 250 คน แต่ 50 คนในจำนวนนี้จะมาจากการสรรหาจากกลุ่มสาขาอาชีพ
นายนรชิต สิงหเสนี โฆษก กรธ.เปิดเผยว่า กรธ. มีมติปรับแก้ไขบทเฉพาะกาลให้ ส.ว.ชุดแรกมาจากการสรรหา 250 คน โดยให้ คสช.ตั้งคณะกรรมการสรรหา 8-10 คน มาคัดเลือก ส.ว. 200 คน ส่วนอีก 50 คนมาจากการการสรรหาจากกลุ่มสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 20 กลุ่มตามที่ กรธ.กำหนดไว้ในบทบัญญัติมาตราว่าด้วยที่มา ส.ว. ซึ่งจะมีจำนวนทั้งสิ้น 231 คน จากนั้นให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกเหลือ 50 คน ทั้งนี้ ส.ว.จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี มีอำนาจหน้าที่ตามที่ กรธ.กำหนดไว้ในร่างแรก แต่ไม่มีอำนาจลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ
สำนักข่าวไทยรายงานว่าในส่วนข้อเสนอให้ยกเลิกการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี 3 รายชื่อนั้น กรธ.มีมติยืนตามหลักการเดิมของ กรธ. คือพรรคการเมืองจะต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี 3 รายชื่อตามเดิม แต่หากเกิดเงื่อนไขไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีในบัญชีได้ ก็เปิดทางให้ ส.ส.จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ยื่นญัตติต่อประธานรัฐสภา ขอให้เปิดประชุมร่วมรัฐสภา คือทั้ง ส.ส.และ ส.ว.เพื่อหาทางออก โดยรัฐสภาจะต้องมีมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เพื่อยกเว้นการบังคับใช้รัฐธรรมนูญให้นายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องเป็นคนในบัญชีที่พรรคการเมืองเสนอ จากนั้นจึงให้ ส.ส.ดำเนินการเลือกนายกรัฐมนตรีคนนอกได้ โดยต้องมีเสียงเห็นชอบ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวน ส.ส.ทั้งหมด
นายนรชิต กล่าวอีกว่า ส่วนข้อเสนอใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นเขตใหญ่ ทาง กรธ. เห็นว่าเป็นข้อเสนอที่ไม่สามารถเข้ากับหลักการของ กรธ. ได้ จึงมีมติให้ ยืนตามหลักการเดิมที่ กรธ. วางไว้ ไม่ปรับตาม คสช.แต่อย่างใด‪#‎ThailandDraftConstitution‬แสดงความคิดเห็น

 
Top