0

✿ Untouchable (แตะต้องไม่ได้)

เราต้องยอมรับความจริงกันอย่างว่า ไม่ว่าจะสร้างกฎหมายมารัดกุมเพียงใด หนักหนาสาหัสเพียงไหน ก็ไม่อาจทำให้ "การคอรัปชั่น" หมดไปจากโลกได้ เพราะมันไม่ได้อยู่ที่กฎหมาย แต่มันอยู่ที่ตัวบุคคล
เพราะฉะนั้นอย่ามาอ้างแต่ว่า "นักการเมืองทุจริต" ทั้งๆ ที่ข้าราชการนั่นแหละตัวดีเลย มีทุจริตกันทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับตำบลไปถึงระดับประเทศ
.
เพียงแต่สิ่งที่จะป้องกันได้ก็คือการตรวจสอบที่รัดกุม โปร่งใส ไม่ลูบหน้าปะจมูก ต้องเล่นงานหมดไม่ว่าคนผู้นั้นจะเป็นใคร ยิ่งเป็นพวกของตนยิ่งต้องจัดการ เพื่อให้เห็นเป็นเยี่ยงอย่าง ว่าไม่มีการละเว้น
.
ไม่ใช่พอมาคุมประเทศกันทีก็ตั้งแต่พวกตนมาดูแลหมด แล้วบอกว่าพวกฉันเป็นคนดี
.
แต่พอคนดีคนใดคนหนึ่งเกิดมีเรื่องไม่ชอบมาพากลมาก็ไม่ยอมตรวจสอบอย่างจริงจัง หรือตรวจสอบแบบขอไปที ใครจะไปตรวจสอบก็ห้าม ก็ขู่เขาไปหมด เพราะกลัวองค์กรของตนเองเสียหาย เสียชื่อ
.
แต่การกระทำอย่างนั้นกลับจะสร้างความเคลือบแคลงใจและไม่ความโปร่งใส
.
การคัดเลือกคนเป็นสิ่งสำคัญ ต้องเลือกคนที่ดีจริงเข้าไปทำงาน คนส่วนใหญ่ยอมรับได้ มีฝีมือ ซึ่งก็คือการเปิดให้ประชาชนมีส่วนรวมในการเลือก เพราะหากเขาไม่ยึดโยงกับประชาชน เขาก็ไม่จำเป็นต้องทำเพื่อประชาชน แค่ทำตามคำสั่ง
.
ยิ่งในวงการตุลาการแล้วยิ่งเป็นสิ่งสำคัญ ควรจะออกกฎหมายที่สามารถเล่นงานหรือวิจารณ์คณะตุลาการเหล่านี้ได้ เพื่อเป็นการบังคับให้กลัวความผิด และต้องตัดสินอย่างตรงไปตรงมา
.
ซึ่งผิดกับยุคนี้ ที่เลือกจะเล่นงานฟากฝั่งหนึ่ง เก็บดองหรือละเว้นคดีของอีกฝั่งหนึ่ง แถมยังด้านพอขนาดที่ออกมาพูดชี้นำคดีนั้นๆ ด้วย
.
แต่เรากลับไม่อาจทำอย่างไรกับพวกเขาได้ แม้แต่จะวิจารณ์ ราวกับเขาเป็นคนที่ "เทพเจ้า" บนสรวงสวรรค์ประทานมาให้ แตะต้องไม่ได้!!
.
"จูกัดหลง ขงเบ้ง"


แสดงความคิดเห็น

 
Top