0

เหมืองเกลือใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร
เหมืองวินส์ฟอร์ด ในมณฑลเชสเชียร์ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ ถือเป็นเหมืองเกลือขนาดใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร และเป็นแหล่งผลิตเกลือโรยถนนเพื่อละลายน้ำแข็งหรือหิมะรายใหญ่ของประเทศ
กอร์ดอน ดันน์ ผู้บริหารเหมืองวินส์ฟอร์ดบอกว่า เหมืองแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณที่เคยเป็นทะเลและน้ำแห้งเหือดไปเมื่อราว 250 ล้านปีก่อน นับเป็นแหล่งผลิตเกลือที่สำคัญตั้งแต่สมัยโรมันโบราณ ปัจจุบันเหมืองผลิตเกลือที่ได้จากเกลือหินเฉลี่ยวันละ 15,000 ตัน ส่งป้อนหน่วยงานต่าง ๆที่มีหน้าที่ดูแลถนนหนทาง เช่น สภาเทศบาล และกรมหลวงอังกฤษ โดยเกลือเหล่านี้จะถูกนำไปใช้โรยถนนเพื่อละลายน้ำแข็งหรือหิมะ ช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากถนนลื่นในฤดูหนาว
อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้เหมืองเกลือแห่งนี้มีรายได้ไม่แน่นอน โดยฤดูหนาวที่รุนแรงในอังกฤษเมื่อปี 2552-2553 ได้ทำให้เกิดปัญหาการจราจรอย่างหนักเพราะเกลือโรยถนนขาดตลาด ส่งผลให้มีการเรียกร้องให้เหมืองเกลือเพิ่มกำลังการผลิตขึ้น ทว่าในปีต่อ ๆมา อังกฤษกลับมีฤดูหนาวที่ไม่รุนแรงนัก ทำให้บริษัทประสบปัญหายอดขายตกต่ำ
ด้วยเหตุนี้ เหมืองวินส์ฟอร์ดจึงต้องหารายได้เพิ่ม จากการนำพื้นที่ในอุโมงค์ใต้ดินของเหมืองซึ่งมีอุณหภูมิคงที่ และมีเนื้อที่กว้างใหญ่เท่ากับนิคมอุตสาหกรรมขนาดกลาง มาทำเป็นห้องขนาดใหญ่ 32 ห้อง เพื่อให้เช่าเป็นสถานที่เก็บรักษาเอกสารและสิ่งของของหน่วยงานและบริษัทต่าง ๆ อาทิ สำนักงานตำรวจ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และธนาคาร เป็นต้น


แสดงความคิดเห็น

 
Top