0
"ไพบูลย์" ไม่พอใจผลสอบราชภักดิ์ของ ศอตช. สั่งสอบเพิ่มเติม 

(หากคุณทำอย่างจริงใจ ไม่เห็นแก่หน้าพวกพ้อง ก็ขอชื่นชมคุณ

เพราะคุณเองนี่นาที่บอกว่า "มีทุจริตแน่!)

"พล.อ.ไพบูลย์" เผย ไม่พอใจความคืบหน้าการตรวจสอบอุทยานราชภักดิ์ ของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติใน 3-4 ประเด็น เหตุยังมีหลายประเด็นต้องสอบต่อเพื่อชี้แจงข้อสงสัยให้กับประชาชนได้
.
"พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ หรือ ศอตช.กล่าวถึงความคืบหน้า ผลการตรวจสอบการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ ภายหลังที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ ศอตช. ว่า
.
ผลการสอบสวนดังกล่าว ยังไม่เป็นที่หน้าพอใจในบางประเด็นที่ประชาชนยังคงเคลือบแคลงสงสัย จึงสั่งการให้กลับไปตรวจสอบเพิ่มเติม ประมาณ 3-4 ประเด็น ส่วนเป็นประเด็นอะไรบ้างไม่ขอเปิดเผยราย ซึ่ง ศอตช.ไม่ได้มีหน้าที่ควบคุมที่หน่วยงานที่มาตรวจสอบ เป็นเพียงหน่วยงานหลายส่วนมาทำงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบเพื่อชี้แจงข้อสงสัยให้กับประชาชน
.
ขณะที่ผลการสอบสวนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. ยังเหลือเพียงการตอบกลับจากหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่สามารถระบุได้ว่า ผลการสอบสวนจะเป็นอย่างไร
.
พร้อมยืนยัน ตัวเองจะไม่เคยเข้าไปก้าวก่ายการทำงานขององค์กรอิสระ ในการตรวจสอบอุทยานราชภักดิ์ และจำเป็นต้องให้เวลาในการทำงานเพื่อหาข้อมูลมาชี้แจงให้กับประชาชน


แสดงความคิดเห็น

 
Top