0

พบผู้ป่วยโรคอ้วนมีความจำแย่กว่าคนผอม
ผลการทดสอบโดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์พบว่า ผู้ที่เป็นโรคอ้วนมีความจำต่อเหตุการณ์เฉพาะหรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแย่กว่าคนที่ผอม ซึ่งส่งผลต่อนิสัยในการรับประทานอาหารได้
การทดสอบดังกล่าวทำขึ้นกับคนห้าสิบคน ซึ่งมีดัชนีมวลกายหรือบีเอ็มไอตั้งแต่ 18 (ระดับที่ดีต่อสุขภาพ) ไปจนถึง 51 (เป็นโรคอ้วนมาก) โดยให้ทุกคนซ่อนวัตถุต่าง ๆ ในเวลาต่างกัน และในฉากที่ต่างกันบนจอคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้น ผู้ร่วมทดสอบจะต้องนึกให้ออกว่า ตนซ่อนวัตถุอะไรไว้ที่ไหนและเมื่อใด
ผลปรากฏว่าผู้ที่เป็นโรคอ้วนทำคะแนนได้ต่ำกว่าคนที่ผอมกว่า 15 เปอร์เซนต์ ซึ่งบ่งชี้ว่าคนที่มีค่าบีเอ็มไอสูง จะมีความทรงจำต่อเหตุการณ์ที่แม่นยำและกระจ่างชัดลดลง แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า คนอ้วนจะจำอะไรไม่ได้เลยหรือเป็นโรคความจำเสื่อมแต่อย่างใด เพราะความจำในเรื่องทั่ว ๆ ไปไม่ได้รับผลกระทบในกรณีนี้
ผลการศึกษาครั้งนี้ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Quarterly Journal of Experimental Psychology ยังระบุด้วยว่า ความทรงจำที่ไม่ชัดเจนต่ออาหารที่เพิ่งรับประทานเข้าไป อาจนำไปสู่การรับประทานมากเกินไปและเกิดโรคอ้วนได้ ขณะที่ผู้รับประทานอาหารพร้อมกับดูโทรทัศน์ไปด้วยมีแนวโน้มจะรับประทานมากกว่าปกติ หรือรู้สึกหิวเร็วขึ้น ส่วนผู้ที่มีอาการความจำเสื่อมจะรับประทานอาหารซ้ำอีกในระยะเวลาอันสั้น


แสดงความคิดเห็น

 
Top