0

ร่างรธน.ฉบับหน้าด้าน ให้เผด็จการอยู่ในอำนาจต่อไปได้ ตบตาชาวโลกว่าเป็นประชาธิปไตย
*************************************
เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญได้กำหนดคุณสมบัติสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะลงไปเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้นั้น ต้องลาออกภายใน 90 วัน แต่คุณสมบัติคณะรัฐมนตรีกลับไม่จำกัดเงื่อนเวลาใดไว้เลย
.
ดังนั้น ผู้นำคสช. นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีในปัจจุบัน จึงเป็นนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับหน้าด้านของนายมีชัยได้อย่างสบาย
.
การเขียนรัฐธรรมนูญโดยเอาเปรียบทุกทิศทางจึงเป็นความหน้าด้านมาก ซึ่งไม่ใช่การเฉียบคม หลักแหลมของนายมีชัยเลย เพราะเป็นการเขียนรัฐธรรมนูญให้เป็นเผด็จการอยู่ในอำนาจต่อได้ โดยไม่ระบุคุณสมบัติการเป็นคณะรัฐมนตรีเอาไว้ว่าจะต้องพ้นจากตำแหน่งกี่วัน
.
พฤติกรรมการเขียนรัฐธรรมนูญของนายมีชัยไม่เคยเปลี่ยน แต่การกระทำที่หนักกว่าการร่างรัฐธรรมนูญปี 2534 อีก โดยเขียนร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 จนระบอบประชาธิปไตยไม่เหลือสาระสำคัญที่ยึดมั่นกันทั่วโลกว่า เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน
.
แต่นายมีชัยได้ทำให้ประชาชนมีหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้น คือ ไปเลือกตั้งเพื่อตบตาต่างชาติว่า เป็นประชาธิปไตย
.
จตุพร พรหมพันธุ์
ประธาน นปช.


แสดงความคิดเห็น

 
Top