0

ทฤษฎีสมคบคิดลวงโลก มีโอกาสถูกเปิดโปงได้เร็วกว่าที่คิด
ดร. เดวิด กริเมส ผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด สร้างสมการคณิตศาสตร์ที่พิสูจน์ว่า ทฤษฎีสมคบคิดลวงโลก ที่เชื่อกันว่ามีขบวนการปิดบังข้อเท็จจริงไว้เป็นความลับสุดยอดตลอดมา เช่นเรื่องการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาว หรือภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องโกหกนั้น แท้จริงแล้วมีโอกาสสูงที่เรื่องเหล่านี้จะถูกเปิดโปงความจริงต่อสาธารณชนได้ภายในระยะเวลาไม่กี่ปี
สมการที่เป็นสูตรคำนวณดังกล่าว มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Plos One โดยใช้ปัจจัยสามประการในการคำนวณระยะเวลาที่เป็นไปได้ที่เรื่องสมคบคิดเหล่านี้จะถูกเปิดเผย ปัจจัยทั้งสามได้แก่ จำนวนผู้ร่วมสมคบคิดโดยประมาณ ระยะเวลาที่ผ่านไป และค่าความเป็นไปได้ที่แผนการสมคบคิดจะล้มเหลว (4 ใน 1,000,000) โดยค่าความเป็นไปได้นี้ คำนวณมาจากตัวเลขที่เกี่ยวข้องในกรณีการเปิดโปงความลับครั้งมโหฬารในอดีตได้สำเร็จ เช่น กรณีที่นายเอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน เปิดเผยเรื่องโครงการสอดแนมข้อมูลความมั่นคงของรัฐบาลสหรัฐฯ
มีการทดลองใช้สมการดังกล่าวกับทฤษฎีสมคบคิดที่ได้ยินกันแพร่หลาย 4 เรื่อง คือเรื่องการส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์เป็นเรื่องลวงโลก เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องที่กุขึ้น เรื่องที่เชื่อว่าวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ ทำให้เกิดอาการออทิสติก และเรื่องที่ว่าบริษัทยาพยายามปกปิดวิธีรักษามะเร็งแบบทางเลือก โดยในการคำนวณนั้น ยิ่งมีจำนวนผู้ร่วมสมคบคิดมาก ยิ่งมีโอกาสที่แผนการสมคบคิดจะล้มเหลวและถูกเปิดโปงยิ่งมีสูง
ผลการคำนวณพบว่า หากทฤษฎีสมคบคิดเหล่านี้เป็นเรื่องจริง ในปัจจุบันควรได้ทราบข่าวว่ามีการเปิดโปงความจริงในเรื่องเหล่านี้กันไปหมดแล้ว โดยทฤษฎีสมคบคิดเรื่องการส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ ควรถูกเปิดเผยความจริงไปแล้ว ภายในเวลา 3.7 ปี หลังเกิดเหตุการณ์ ส่วนกรณีที่ว่าบริษัทยาพยายามปกปิดวิธีรักษามะเร็งแบบทางเลือก ควรถูกเปิดโปงความจริงไปภายในเวลาเพียง 3.2 ปีเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน ยังไม่มีการพิสูจน์ความจริงในเรื่องเหล่านี้กันแต่อย่างใด ทั้งที่เวลาผ่านไปนานหลายสิบปีแล้ว ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลกว่า หากจะมองว่าทฤษฎีสมคบคิดเหล่านี้เป็นเพียงเรื่องเล่าลือที่ไม่มีมูลความจริงเท่านั้น


แสดงความคิดเห็น

 
Top