0

การบินพลเรือนชี้ "ตุ๊กตาลูกเทพ" ไม่ใช่มนุษย์ ให้ปฏิบัติเหมือนสัมภาระหากนำขึ้นเครื่องบิน
นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน และรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยถึงผลการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานความปลอดภัยด้านการบินและสายการบินต่าง ๆ ในวันนี้ว่า ทางสำนักงานการบินพลเรือนฯจะกำหนดหลักปฏิบัติในการนำตุ๊กตาลูกเทพขึ้นเครื่องบิน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินในระดับสากลดังนี้
ผู้โดยสารสามารถนำตุ๊กตาลูกเทพขึ้นเครื่องบินได้ แต่จะอยู่ในสถานะเป็นสัมภาระติดตัวของผู้โดยสาร ซึ่งจะต้องจัดเก็บไว้ในที่วางของเหนือศีรษะ หรือที่วางของใต้ที่นั่ง ขณะที่เครื่องบินเตรียมบินขึ้นหรือลงจอด อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารอาจซื้อที่นั่งเพิ่มอีกหนึ่งที่นั่ง เพื่อเป็นที่วางสัมภาระตุ๊กตาลูกเทพได้
ตุ๊กตาลูกเทพจะต้องผ่านการตรวจค้น ตามมาตรการความปลอดภัยของสนามบินและสายการบิน หากไม่ยอมให้ตรวจค้นจะไม่สามารถนำตุ๊กตาลูกเทพขึ้นเครื่องบินได้ หรือหากตรวจค้นแล้วพบสิ่งผิดปกติก็ไม่สามารถเดินทางไปต่อได้
ส่วนการจะให้บริการอาหารหรือน้ำแก่ตุ๊กตาลูกเทพหรือไม่ รวมทั้งกรณีที่ผู้โดยสารรายอื่นอาจต้องการย้ายที่นั่ง เพราะไม่ต้องการนั่งใกล้ตุ๊กตาลูกเทพ การดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละสายการบิน


แสดงความคิดเห็น

 
Top