0
นกกระสาในยุโรปเลิกอพยพหนีหนาว หลังมีอาหารจากกองขยะให้กินอย่างเหลือเฟือ

ผลการวิจัยของสถาบันปักษีวิทยามักซ์ พลังค์ ในเยอรมนีพบว่า มีนกในยุโรปบางชนิด เช่น นกกระสาขาว เริ่มเลิกพฤติกรรมบินอพยพหนีหนาวไปยังตอนเหนือของแอฟริกาและเอเชีย หลังพวกมันหันมาอาศัยอาหารจากกองขยะหรือฟาร์มเลี้ยงปลาของมนุษย์ที่มีเหลือเฟือ เป็นเครื่องดำรงชีวิตในฤดูหนาวแทน

ผลการติดตามศึกษานกกระสาขาวอายุน้อยใน 8 ประเทศ ได้แก่รัสเซีย สเปน โปแลนด์ กรีซ อาร์มีเนีย เยอรมนี ตุรกี และอุซเบกิสถาน พบว่า นกกระสาขาวในประเทศเหล่านี้บินหนีหนาวลงใต้เป็นระยะทางที่สั้นลงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนกในอุซเบกิสถาน ไม่มีการบินอพยพหนีหนาวอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้อาจเนื่องจากสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนไป และการที่มีอาหารจากขยะในถิ่นอาศัยอย่างเหลือเฟือในฤดูหนาว

นักวิจัยระบุว่า ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ ส่งผลให้พฤติกรรมของนกอพยพเปลี่ยนไปดังกล่าว โดยนกที่อาศัยอยู่ใกล้กับถิ่นฐานของมนุษย์อาจได้ประโยชน์ระยะสั้นจากการมีแหล่งอาหารเพิ่มขึ้น แต่อาจส่งผลเสียในระยะยาว เช่นการที่นกกินอาหารปนเปื้อนสารพิษและแพร่กระจายเชื้อโรค

นอกจากนี้ การที่นกเลิกอพยพหนีหนาว ยังส่งผลเสียต่อสมดุลของระบบนิเวศอีกด้วย โดยจะขาดผู้ล่าแมลงศัตรูพืชในพื้นที่เขตร้อนของแอฟริกา และขาดผู้ล่าที่ควบคุมประชากรของกบ หนู ปลา และงูในหลายพื้นที่ที่เคยอพยพไปเป็นประจำด้วย


แสดงความคิดเห็น

 
Top