0

วันนี้อยากถามคำถาม ฮิตนั่นแหละครับว่า "เรามีทหารไว้ทำไม"
คำถามนี้ไม่อาจตอบอย่างมีอารมณ์ หรือใช้อำนาจบังคับได้ เพราะทำแบบนั้นคนก็ยิ่งถามคำถามว่า "เรามีทหารเอาไว้ทำไม" อยู่นั่นแหละ และทำให้คำถามนั้นมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
เหมือนกับที่อังกฤษสมัยก่อนปี ค.ศ. 1800 ที่มีคำถามต่อระบบกษัตริย์มากมาย เพราะยุคนั้นเกิดแนวคิดปรัชญาการเมืองเรื่อง Social Contract หรือสัญญาประชาคม ดังนั้นคำถามต่อแนวคิด Divine Right หรือแนวคิดสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของยุโรปเริ่มมีปัญหา ไม่สามารถตอบคำถามของสังคมได้ แม้จะใช้อำนาจบีบบังคับขนาดไหนก็ตาม แต่ผู้คนเริ่มไม่เชื่อถือแนวคิดสมบูรณาญาสิทธิราชย์ การที่จะสามารถชักชวนมวลชนหรือ ปัญญาชนให้สนับสนุนจึงเป็นเรื่องยาก แม้บังคับปีนี้ได้ ก็ไม่อาจบังคับปีต่อๆ ไปได้
ต่อมามีนักปรัชญาสายอนุรักษ์นิยมของอังกฤษ ( Edmund Burke) เขียนบทความตอบปัญหานี้ได้พอสมควรว่า แนวคิดอนุรักษ์นิยมของพวกเขานั้นสามารถ "รักษาคุณค่าหรือ Value" บางอย่างของสังคมเอาไว้ได้ เช่นขนบธรรมเนียมประเพณี สุดท้ายก็เกิดแนวคิดของพรรคอนุรักษ์นิยมขึ้น กลายเป็นแนวคิดหนึ่งในระบบปรัชญาการเมืองของยุโรป แข่งขันกับ เสรีนิยม และสังคมนิยม
แต่ คำถามในสังคมไทยว่า "เรามีทหารเอาไว้ทำไม" นั้น ตอนนี้ยังไม่มีคำตอบมีแต่ "คำขู่" ซึ่งไม่มีความหมายอะไรในการชักจูงชี้นำผู้คน เพราะนั่นไม่ใช่การตอบด้วยปัญญาแต่เป็นการตอบด้วย "กำลัง" เป็นการ "เดินออกจากเหตุผลเข้าสู่การใช้วิธีการอื่นในการแก้ปัญหา" นั่นคือใช้กำลัง แต่การใช้กำลังไม่สามารถทำให้ปัญหานั้นหมดไปได้
ถึงวันนี้ ยังไม่มี "ปัญญาชนฝ่ายทหาร" ของไทย สามารถตอบคำถาม "เรามีทหารไว้ทำไม" ได้
และคาดว่ายังไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้อีกนาน และนั่นจะนำความเสื่อมมาสู่วิชาชีพทหารในระยะยาวในที่สุด
"เรามีทหารเอาไว้ทำไม"


แสดงความคิดเห็น

 
Top