0

ลัทธิรัฐธรรมนูญจนมุมกลางเมือง...!!!
จะยัดเยียดรัฐธรรมนูญให้ประเทศชาติประชาชนให้ได้ทั้งๆที่เขาไม่ต้องการ..แต่ไม่ยอมสร้างประชาธิปไตยที่ประเทศชาติประชาชนต้องการ
ระชาชนเกลียดร่างรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ ลัทธิรัฐธรรมนูญ ลัทธิเผด็จการ กันเต็มเมืองแล้ว...!!!
ไม่เคยมียุคใดสมัยใดที่ประชาชนเกลียดลัทธิรัฐธรรมนูญมากมายถึงเพียงนี้...ซึ่งตรงข้ามกับเมื่อ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖...ที่ประชาชนต้องการรัฐธรรมนูญทั้งประเทศ...เพราะเขาคิดว่า.."รัฐธรรมนูญ..คือ..ประชาธิปไตย" ดังชื่อของอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญว่า.."อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย"...แต่มาบัดนี้ ประชาชนจับโกหกได้แล้วว่า.. "ลัทธิรัฐธรรมนูญ..คือ..ลัทธิเผด็จการ"...!!!
รัฐธรรมนูญไม่ใช่ปะชาธิปไตย แต่เป็นระบอบเผด็จการรัฐสภาต่างหาก...ดังนั้น ประชาชนคนทั้งประเทศจึงเกลียดรัฐธรรมนูญ คือ เกลียดเผด็จการ นั่นเอง...!!!


แสดงความคิดเห็น

 
Top