0

Overview  ประจำวันที่  27 มกราคม 2559
รัฐบาลชุดนี้ทำให้ประเทศไทยถูกมองว่าอยู่ใต้อิทธิพลจีน และข่าวหน่วยราชการลับจีนบุกอุ้มนักข่าวบนรถไฟไทยก็ทำให้ไทยถูกมองแบบนั้นขึ้นอีก ล่าสุดสื่อต่างประเทศตั้งแต่ Forbes ถึง Wall Street Journal รายงานข่าวไทยสมรู้ร่วมคิดกับจีนในการลักพาตัวประชาชนถึงข้้นระบุทางการจีนยอมรับเรื่องนี้ นโยบายตามก้นจีนกำลังทำให้ไทยถูกมองเป็นเครือข่ายอุ้มประชาชนให้เผด็จการจีนจนแม้แต่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาก็เริ่มตั้งคำถามนี้ต่อไทย

source :-  http://news.voicetv.co.th/world/318042.html

แสดงความคิดเห็น

 
Top