0


มีการรายงานจากสำนักสถิติแรงงานในสหรัฐฯ หรือ U.S. Bureau of Labor Statistics ว่าภายในปี 2022 หรือ 7 ปีข้างหน้านี้ ตัวเลขการถูกเลิกจ้างแรงงานในหลายอุตสาหกรรมกำลังเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆ จากการที่ธุรกิจต่างๆ ก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตอลและมีเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงานคนมากขึ้น
ไปรีบเช็คกันดีกว่าว่ามีตำแหน่งงานใด? ในอุตสาหกรรมไหนบ้าง? ที่จะถูกลดจำนวณการจ้างงานลงและค่อยๆ หายไปในอนาคตอันใกล้นี้
1. พนักงานโรงพิมพ์ (PRINTING WORKER)
ทำไมจึงถูกเลิกจ้าง? เพราะหนังสือพิมพ์และนิตยสารมีการลดลงของปริมาณการพิมพ์ในทุกๆ ปี โดยเฉพาะ สื่อสิ่งพิมพ์หลายต่อหลายปกได้ปรับตัวก้าวเข้าสู่ดิจิตอลแพล็ตฟอร์มอย่างเต็มตัวไปแล้ว และอีกหลายเล่มก็กำลังปรับตัวตามมาติดๆ
2. คนออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (DESKTOP PUBLISHER)
ทำไมจึงถูกเลิกจ้าง? เนื่องจากนักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์จะใช้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ในการวางเลย์เอาท์และออกแบบพ็อคเก็ตบุ้ก หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ซึ่งเนื้องานเดียวกันนี้ได้ถูกตำหน่งงานทางด้านกราฟิคดีไซน์ คนออกแบบเว็บไซต์ และกองบรรณาธิการออนไลน์ เข้ามาแทนที่เพิ่มขึ้น
3. ผู้พิจารณาประกันภัย (INSURANCE UNDERWRITER)
ทำไมจึงถูกเลิกจ้าง? ผู้พิจารณารับประกันคือผู้ที่รับผิดชอบในการพิจารณาความเสี่ยงว่าบริษัทประกันรับทำประกันให้กับผู้ที่ขอเอาประกันรายนั้นๆ หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าประเภทบุคคล หรือ นิติบุคคล ก็ตาม แต่เนื่องจากปัจจุบันได้มีซอฟท์แวร์พิจารณาความเสี่ยงอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ขั้นตอนการพิจารณารวดเร็วขึ้น และประมวลผลการพิจารณาอัตโนมัติ จึงทำให้มีการลดการจ้างงานในตำแหน่งนี้เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี
4. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (FLIGHT ATTENDANT)
ทำไมจึงถูกเลิกจ้างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นตำแหน่งงานที่มีแนวโน้มในการปรับลดจำนวณการจ้างงานในอนาคต เนื่องจากข้อจำกัดที่มากขึ้นของการบินข้ามน่านฟ้าระหว่างประเทศ อันเกิดจากปัญหาระหว่างประเทศ หรือ ทวีป ต่างๆ ที่จะเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งในด้านเศรษฐกิจแต่ละประเทศจะมีความยากลำบากในการเติบโต ราคาตั๋วเครื่องบินที่จะถูกปรับลดราคาลงเพื่อแข่งขัน ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้สายงานด้านนี้เตรียมการลดการจ้างงานพนักงานใหม่อย่างแน่นอน
5. นักจัดดอกไม้ (FLORAL DESIGNER)
ทำไมจึงถูกเลิกจ้าง นักจัดดอกไม้ต้องใช้เวลาและความปราณีตในการคัดสรรดอกไม้และปรับแต่งให้ได้ช่อดอกไม้ที่สวยที่สุด แต่ในอนาคตผู้คนจะใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบเป็นอีกเท่าตัวและมีความอดทนรอคอยได้น้อยลง ซึ่งเป็นผลให้งานศิลปะอย่างการจัดดอกไม้ จะไม่ได้รับความนิยมจากผู้ซื้อเพื่อเป็นของขวัญหรือแสดงความยินดีเท่าใดนักในอนาคต ผลที่จะตามมาคืองานทางด้านนี้จะมีการจ้างงานอยู่ในระดับคงที่หรือลดลงไปเรื่อยๆ
6. บริษัทนำเที่ยว (TRAVEL AGENT)
ทำไมจึงถูกเลิกจ้าง?  เพราะนักท่องเที่ยวจะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเองมากขึ้น รวมถึงการจองที่พักและตั๋วเครื่องบินที่สะดวกทางออนไลน์จะง่ายกว่าเดิม ซึ่งทำให้ส่งผลต่อบริษัททัวร์ในการอยู่รอดและมีการปิดตัวเพิ่มขึ้น พนักงานในบริษัททัวร์จึงพลอยติดร่างแหไปด้วยนั่นเอง
7. ผู้รายงานข่าวภาคสนาม (REPORTERS)
ทำไมจึงถูกเลิกจ้าง?  การปรับตัวแบบดิ่งลงของโฆษณาบนวิทยุ หนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์ จะส่งผลกระทบด้านลบต่อการจ้างงานใรสายอาชีพนี้ เนื่องจากสื่อต่างๆ มีการปรับตัวเป็นดิจิตอลเพิ่มขึ้น
8. พนักงานไปรษณีย์ (POSTAL-SERVICE WORKER)
ทำไมจึงถูกเลิกจ้าง?  ธุรกิจไปรษณีย์ จะมีระบบในการคัดแยกจดหมายอัตโนมัติซึ่งทำให้ลดแรงงานคนลงไปโดยปริยาย โดยเฉพาะงานบริการไปรษณีย์ในทุกๆ ส่วนนั้น ได้มีการปรับตัวเข้าสู่บริการแบบออนไลน์เกือบทุกขั้นตอน เพื่อปรับลดงบประมาณและให้ทันต่อความต้องการในการใช้บริการของผู้คนในปัจจุบัน

source :- http://goo.gl/2zwrRl

แสดงความคิดเห็น

 
Top