0

เกือบ 40 ปีที่ประยุทธ์รับราชการทหาร กองทัพไทยได้แต่รบกับ พคท.ลาว และเวียดนามในช่วงปี 20-30 หลังจากนั้นก็ไม่เคยทำสงครามอีกเลย แต่กองทัพโตได้โตเอา มีนายพลเพิ่มซัก 5 เท่าได้มั้ง หลังรัฐประหาร 49 ถึง 59 งบประมาณเพิ่ม 2 เท่ากว่า ทั้งที่ไม่เคยรบกับใคร
ประยุทธ์ อุดมเดช ธีรชัย บูรพาพยัคฆ์ ได้รบทัพจับศึกก็แค่ช่วงเวียดนามบุก (ธีรชัยเป็น ผบ.ร้อยใต้บังคับบัญชาประจักษ์ สว่างจิตร ที่โนนหมากมุ่น แต่หลังเมษาฮาวาย ประวิตรมาเป็นแทน)
ศึกใหญ่ของกองทัพหลังปี 30 คือปราบประชาชนปี 35 รัฐประหาร 49 และปราบประชาชนปี 53 ซึ่งใช้กระสุนไป 2 แสนนัด น่าจะเป็นสงครามใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กองทัพไทย หลังจากโนนหมากมุ่นนู้น นายทหารยุคหลังที่ได้รบทัพจับศึกมากกว่าใครคือ "ผู้พันเบิร์ด" ในหนังพระนเรศวร
ฉะนั้นถามหน่อย ระหว่างใช้กำลังปกป้องประเทศ กับใช้กำลังปกป้องอำนาจและทัศนะของตน (ไม่ได้บอกว่าเลวนะ แต่หมายถึงทัศนะที่ไม่ยอมเป็นประชาธิปไตย ทัศนะชาตินิยม ความมั่นคงแบบสงครามเย็น ค่านิยม 12 ประการ ไม่ยอมให้สังคมเปลี่ยนแปลง ฯลฯ) อันไหนกันแน่ที่เป็นบทบาทหลักของกองทัพ


แสดงความคิดเห็น

 
Top