0
บทเฉพาะกาลในร่างรัฐธรรมนูญกำหนดให้เลือกตั้งหลังใช้รัฐธรรมนูญใหม่ 15 เดือน ส่วนสภาปฏิรูปอยู่ต่ออีก 1 ปี

กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) พิจารณาทบทวนเนื้อหาและเขียนบทเฉพาะกาลเสร็จแล้ว โดยมีทั้งสิ้น 270 มาตรา เป็นส่วนของบทเฉพาะกาล 17 มาตรา นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ โฆษก กรธ.แถลงว่า กรธ.พิจารณาบทเฉพาะกาลมาตรา 254-260 แล้ว โดยให้นำคุณสมบัติของ ส.ส. และ ส.ว. ที่กำหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญมาบังคับใช้กับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รวมถึงองค์กรที่แต่งตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหารด้วย เช่น คณะรัฐมนตรี คสช. สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ซึ่งหากต้องการลงสมัคร ส.ส. หรือ ส.ว. จะต้องลาออกจากตำแหน่งภายใน90 วัน นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ เพื่อเป็นการป้องกันการสืบทอดอำนาจ ส่วนคณะรัฐมนตรีและ คสช. กรธ.บัญญัติให้ต้องทำหน้าที่จนกว่า ครม.ชุดใหม่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทน

นายชาติชายกล่าวว่า กรธ.ชุดนี้จะยังคงอยู่ทำหน้าที่ต่อไปอีก 10 เดือน เพื่อทำ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญจำนวน 10 ฉบับให้แล้วเสร็จภายใน 8 เดือน และให้อยู่ต่อจน สนช.ผ่านร่างกฎหมายทั้ง 10 ฉบับภายใน 60 วัน จึงจะพ้นไปจากหน้าที่ และสมาชิก กรธ.จะไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆ เป็นเวลา 2 ปี และหลังจากที่มีการผ่านร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 10 ฉบับแล้ว ต้องมีการเลือกตั้งภายใน 5 เดือน สำหรับในส่วนของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) จะต้องอยู่ทำหน้าที่ต่อไปอีก 1 ปีหลังจากวันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนการปฏิรูป

ทางด้านนายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษก กรธ.กล่าวว่า สาระสำคัญของบทเฉพาะกาล คือ การกำหนดให้มีการเลือกตั้งภายใน 15 เดือนหลังรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ ซึ่งจะมีการส่งมอบรัฐธรรมนูญร่างแรกในวันที่ 29 ม.ค.นี้ หลังจากนั้น กรธ.จะมีการลงพื้นที่เพื่อชี้แจงต่อประชาชน และชี้แจงต่อ สนช.และ สปท.ในวันที่ 3 ก.พ.ที่จะถึงนี้

ส่วนในกรณีที่ร่างรัฐธรรมนูญของ กรธ.ฉบับนายมีชัยไม่ผ่านการทำประชามติ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่ทราบว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.มีแผนอย่างไร แต่ยืนยันว่าไม่มีการเตรียมร่างสำรองเอาไว้ ทางด้านนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ.ออกมาปฏิเสธถึงการเสนอให้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรหากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านการทำประชามติว่าเป็นความเข้าใจผิดและคลาดเคลื่อน เขาหมายความถึงต้องใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 ไปจนกว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยที่รัฐบาลปัจจุบันจะยังคงบริหารประเทศต่อไปจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง #ThaiConstitutionDraftแสดงความคิดเห็น

 
Top