0

เส้นทางสู่ความเป็นทาส
The Road to Serfdom
ลองวิพาร์กแนวคิดทางการเมืองทางทฤษฎีต่อจากเรื่องการปฎิรูปพลังงานในบทความก่อนหน้านี้นะครับ วิพาร์กแนวคิด ที่ไม่ใช้ระบบตลาดในการจัดสรรทรัพยากร
ผมเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับ Road to Serfdom หรือเส้นทางไปสู่ความเป็นทาส ของ Frederic Hayek ที่ตอบโต้แนวคิด "สังคมนิยม" ว่า แนวคิดทางเศรษบกิจแบบสังคมนิยมคือ เส้นทางนำประชาชนทุกคนเข้าไปสู่ความเป็น "ไพร่หรือทาส" ของรัฐ กลายเป็นทาสติดดินที่ทุกคนต้องรับใช้รัฐ รับกลายเป็น "นายทาสคนใหม่" หนักกว่านายทาสเดิม หลังจากกำจัดนายทาสแบบขุนนางไปแล้ว
แนวคิดสังคมนิยม ที่ไม่ใช้ระบบตลาดที่สำคัญคือ การยกเลิก "กรรมสิทธิส่วนบุคคล" ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบการตลาดหรือทุนนิยม เมื่อกำจัดสิทธิส่วนบุคคลไปแล้ว ทรัพย์สินทุกอย่างเป็นของรัฐ ทุกคนมีหน้าที่ผลิต และรับใช้รัฐ "ผลิตตามความสามารถ แต่บริโภคตามความจำเป็น" ที่พวกนักสังคมนิยมทั้งหลายคิดว่า เมื่อใช้ระบบนี้สุดท้ายจะได้ผลผลิตมากจนเพียงพอต่อความต้องการของทุกคน สังคมก็จะเข้าสู่ยุค "คอมมิวนิสต์" อย่างสมบูรณ์
นั่นเป็น"จินตนาการทางทฤษฎี"ของลัทธิมาร์กซิสต์ ที่ไม่ได้มีผลการทดลองจริงๆ เพื่อยืนยันการปฎิบัติจริงกับทฤษฎีว่าไปด้วยกันได้หรือไม่
เลนินได้นำแนวคิดนี้มาทดลองทางสังคมกับรัสเซีย เกิดลัทธิคอมมิวนิสต์ขึ้น ผลการทดลองทางสังคมครั้งใหญ่ที่สุดของโลก ผ่านไป 70 ปี ในที่สุดผลก็ออกมาว่า สังคมของรัสเซียนั้นอดอยาก และขาดแคลนหนักยิ่งกว่าแนวคิด "ทุนนิยม" ที่ให้กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล ให้ทุกคนแสวงหาประโยชน์ตามแต่กำลังความสามารถ สุดท้าย ก็เกิดการผลิตอย่างขนานใหญ่ขึ้นในยุโรปตะวันตก เกิดความมั่้งคั่งขึ้น
พวกคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยมนั้น ประเมิน "แรงจูงใจ นวัตกรรม และความคิดริเริ่ม" ของคนต่ำเกินไป พวกเขาคิดว่า มนุษย์คือหุ่นยนต์ที่จะโปรแกรมอย่างไรก็ได้ สุดท้ายมนุษย์มีหัวใจ เมื่อขาดแรงจูงใจ มนุษย์ก็ไม่ผลิต แนวคิด "ผลิตตามความสามารถ ใช้ตามความจำเป็น" ที่ฟังดูดี ก็สร้างความอดอยากไปทั่ว เพราะมนุษย์ไม่ยอมผลิตเมื่อตนไม่ได้ประโยชน์วาทะกรรมทุนนิยมขูดรีด จึงไม่ได้มีความเป็นจริงรองรับ เป็นแค่วาทกรรม โวหารของพวกนับถือแนวคิดเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเท่านั้นแต่ "สังคมนิยม" นั้นคือ "เส้นทางไปสู่ความเป็นทาส" เหมือนที่คนรัสเซียเคยเป็น หรือคนเกาหลีเหนือเป็นอยู่ในปัจจุบัน
มันเลวร้ายกว่า "ทุนนิยม" มากมายนัก
----------
Frederic Hayek เป็นนักนักเศรษฐศาสตร์โน เบิลไพรซ์ ชาวเยอรมันที่หนีระบอบนาซีเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่สอง มาอยู่ที่อังกฤษ และเขาได้เขียนหนังสือที่ขายดีที่ สุดในโลกและมีอิทธิพลต่อโลกเล่มที่ว่า คือ The Road to Serfdom ที่ขายได้กว่า 12 ล้านเล่ม ที่เขาเห็นภัยร้ายของแนวคิด "สังคมนิยม" ทั้งในเยอรมันและในรัสเซีย แนวคิดขอ Hayek คือรากฐานเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี ของยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันผมยังไม่เห็นหนังสือเล่มนี้แปลเป็นภาษาไทย แต่มันคือ หนังสือสำคัญที่นำมาใช้ต่อสู้กับแนวคิดคอมมิวนิสต์ที่เฟื่องฟู ขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง สุดท้าย แนวคิดของ Hayek นั้นเห็นผลว่าคำทำนายของเขาเป็นจริงเกี่ยวกับแนวคิดสังคมนิยม และยุโรปตะวันตก และสหรัฐอเมริกาก็มั่งคั่งขึ้น จากแนวคิดทุนนิยมเสรีนี้
คนไทยนั้น นักเคลื่อนไหวทางสังคมต่างๆ มักอ่านหนังสือแนวคิดทางสังคมนิยมแบบมาร์กซิสต์ ซึ่งมีการแปลเป็นไทยมากในยุคสงครามเย็น ยุคที่มีสงครามกลางเมืองระหว่างแนวคิดคอมมิวนิสต์ กับทุนนิยมขุนนางไทย แต่น้อยคนที่จะอ่านหนังสือ "แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมือง" สายหลัก ยกเเว้นแต่ตำราเศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่เป็น Text ด้านเทคนิคทางเศรษฐศาสตร์เป็นส่วนมาก นักเศรษฐศาสตร์ไทยกระแสหลักเลยกลายเป็นนักเทคนิคการเงิน การคลัง เป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้เป็นนักทฤษฎีแนวคิดมากนัก หนังสือหลักๆ ที่เป็นแนวคิดมากกว่าเทคนิค จึงไม่ค่อยมีในภาษาไทย


แสดงความคิดเห็น

 
Top