0

แนะวิธีมองหาสัญญาณของโรคสมองเสื่อม
สมาคมโรคอัลไซเมอร์แห่งสหราชอาณาจักร แนะวิธีมองหาสัญญาณของโรคสมองเสื่อม ซึ่งอาจนำไปใช้ตรวจสอบบุคคลผู้เป็นที่รักในครอบครัว ในช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปีที่สมาชิกครอบครัวทุกคนมีโอกาสได้อยู่พร้อมหน้ากัน
ปัจจุบันสหราชอาณาจักรมีผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมราว 850,000 คน และในปีนี้จะมีผู้เริ่มแสดงอาการสมองเสื่อมราว 225,000 คน หรือทุก 3 นาทีจะมีผู้เป็นโรคสมองเสื่อม 1 คน
สมาคมโรคอัลไซเมอร์แนะนำว่า ควรพบแพทย์หากปัญหาการหลงลืมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีอาการดังต่อไปนี้
- หลงลืมเหตุการณ์ในปัจจุบัน แต่สามารถจดจำเหตุการณ์ในอดีตได้แม่นยำ
- มักตามการสนทนาไม่ค่อยทันเวลาพูดคุยกับผู้อื่น หรือเวลาดูรายการทางโทรทัศน์
- ลืมชื่อเพื่อนฝูง หรือชื่อสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
- มีปัญหาในการจดจำสิ่งที่ได้ยิน ได้เห็น หรือได้อ่าน
- ไม่เข้าใจสิ่งที่ตัวเองกำลังพูดอยู่
- มีปัญหาในกระบวนการคิดและการใช้เหตุผล
- รู้สึกวิตกกังวล ซึมเศร้า และโมโห
- รู้สึกสับสนแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย หรือหลงทางในเส้นทางที่คุ้นเคย
- คนรอบตัวเริ่มตั้งข้อสังเกตหรือทักเกี่ยวกับอาการหลงๆลืมๆของผู้นั้น
นอกจากนี้ ยังมีข้อบ่งชี้อื่น ๆ อาทิ การพูดถ้อยคำซ้ำ ๆกัน การพูดตะกุกตะกัก และการออกเสียงผิด เป็นต้น
ผู้เชี่ยวชาญบอกว่า แม้โรคสมองเสื่อมจะพบบ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ คือ 1 ใน 6 ของผู้ที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป แต่ก็พบในกลุ่มคนวัยกลางคนด้วยเช่นกัน
ไดแอน วิลคินสัน ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมวัย 57 ปี บอกว่า การเข้ารับการวินิจฉัยและรักษาจากแพทย์ตั้งแต่เนิ่น ๆ ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจว่า เหตุใดตนเองจึงมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป ทั้งยังช่วยรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง และทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

แสดงความคิดเห็น

 
Top