0
ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลแถลงงดตั้งฉายาประจำปี เหตุรัฐบาลมาด้วยวิธีการพิเศษ 

ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลออกแถลงการณ์ แจง คณะรัฐมนตรีของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ด้วยวิธีพิเศษ ไม่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งตามกลไกปกติในระบอบประชาธิปไตย อยู่ข่ายงดเว้นการตั้งฉายาประจำปี รวมทั้งไม่ต้องการให้การงดตั้งฉายาของรัฐบาลและรัฐมนตรีประจำปี 2558 ครั้งนี้ ถูกนำไปใช้ขยายความขัดแย้งที่ยังดำรงอยู่ในสังคมไทย หรือถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่มบุคคล ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใ

โดยแถลงการณ์ดังกล่าวออกมาในวันนี้ (28 ธ.ค.) ระบุว่ามีเงื่อนไข 3 ประการที่ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลจะงดตั้งฉายาประจำปีได้แก่ 1. กรณีรัฐบาลรักษาการ ภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภา หรือกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลง จนรัฐบาลยังทำงานไม่ครบปี 2.กรณีรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจหรือรัฐประหาร และ 3.กรณีสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในภาวะไม่ปกติ

ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล มีธรรมเนียมปฏิบัติในการตั้งฉายาของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ในช่วงปลายปี เพื่อสะท้อนการทำงานของคณะรัฐมนตรีในรอบปีที่ผ่านมา โดยปฏิบัติสืบเนื่องกันมากว่า 20 ปี

การงดตั้งฉายารัฐบาลและรัฐมนตรีประจำปีของผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง อาทิ ในปี 2549-2550 รัฐบาล พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ ที่มาจากการรัฐประหาร ในปี 2551 รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ในปี 2556 รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เนื่องจากมีการประกาศยุบสภาในปี 2557 รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มาจากการรัฐประหาร


แสดงความคิดเห็น

 
Top