0

นักอนุรักษ์ใช้โดรนเฝ้าติดตามดูแลแพะภูเขาสเปน
นักวิทยาศาสตร์และนักอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าของสเปน นำเทคโนโลยีอย่างการใช้โดรนติดตั้งกล้องตรวจจับความร้อน มาใช้งานในการติดตามความเป็นอยู่ และติดตามรักษาโรคให้กับแพะภูเขาสเปนซึ่งกำลังใกล้สูญพันธุ์
ทั้งนี้ แพะภูเขาที่อาศัยในเขตคาบสมุทรไอบีเรียเดิมมีทั้งหมด 4 สายพันธุ์ แต่ได้สูญพันธุ์ไปแล้ว 2 สายพันธุ์ ส่วนที่เหลืออยู่ก็มีจำนวนน้อย โดยนอกจากเสี่ยงถูกล่าโดยสัตว์ผู้ล่าและมนุษย์แล้ว ยังมีการระบาดอย่างหนักของโรคเรื้อนแห้งในแพะภูเขาชนิดนี้ ซึ่งทำให้แพะตัวเมียมีความสามารถในการสืบพันธุ์ลดลง ทั้งการที่มันเป็นสัตว์ที่หลบหนีและซ่อนตัวเก่ง ยังทำให้ยากที่จะเข้าถึงตัวพวกมัน เพื่อช่วยรักษาโรคด้วย
ทีมนักอนุรักษ์ใช้โดรนจับภาพแหล่งที่อยู่อาศัยและการกระจายตัวของฝูงแพะภูเขาในป่าและหุบเขาบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก ซึ่งจะช่วยบอกตำแหน่งของแพะที่ป่วย ทำให้ทีมสัตวแพทย์ติดตามให้การรักษาได้ง่ายขึ้น รวมทั้งช่วยในแผนดำเนินการป้องกันการระบาดของโรคเรื้อนแห้ง ที่ติดต่อกันง่ายมากในหมู่แพะภูเขา เพียงแค่สัมผัสตัวหรือต้นไม้ที่ถูกแพะป่วยสัมผัสมาก่อนเท่านั้น

แสดงความคิดเห็น

 
Top