0
กระทรวงการต่างประเทศยืนยันไม่มีการปลุกปั่นยุยงให้ชาวเมียนมาชุมนุม

วันนี้ (27 ธ.ค.) เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศไทยออกรายงานข่าวโต้แย้ง รายงานข่าวก่อนหน้านี้ที่ระบุว่า มีการปลุกปั่นยุยงชาวเมียนมาให้มาชุมนุมหน้าสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง จากกรณีคำตัดสินคดีของศาลจังหวัดเกาะสมุย ต่อคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ 2 คน ที่เกาะเต่า

เว็บไซต์กระทรวงต่างประเทศชี้แจงว่า ไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด และกระทรวงฯ ขอยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเมียนมา และพร้อมที่จะทำหน้าที่ประสานงานเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างสองฝ่าย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือต่อทางการเมียนมาในการดำเนินการภายใต้กรอบกระบวนการยุติธรรมของไทย ซึ่งเป็นไปตามหลักสากลต่อไป

รายงานข่าวของกระทรวงการต่างประเทศยังระบุด้วยว่า กระทรวงฯ และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับทางการเมียนมาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ซึ่งแม้ว่าการชุมนุมจะเป็นไปด้วยความสงบ แต่ทางการเมียนมาได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง และชาวไทยในเมียนมาตามแนวทางการรักษาความปลอดภัยโดยปกติ ทั้งนี้ได้ปรากฏรายงานผ่านสื่อมวลชนว่า ทางการเมียนมาพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับประชาชนชาวเมียนมาต่อกระบวนการยุติธรรมของไทย ซึ่งสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินของศาลชั้นต้นได้ ตลอดจนทางการเมียนมาได้ยืนยันถึง ความเคารพต่อกระบวนการยุติธรรมของไทย และพร้อมที่จะดำเนินการอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบกฎหมายของไทยต่อผลการตัดสินคดีดังกล่าว

มีรายงานด้วยว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง จะปิดให้บริการแผนกกงสุลระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคมนี้ สืบเนื่องจากการชุมนุมที่ยืดเยื้อบริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูต

ภาพประกอบ รายงานข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศ


แสดงความคิดเห็น

 
Top