0

สังคมที่เหลื่อมล้ำนั้น นำมาซึ่งความไม่สงบ การแตกแยกทางสังคม และเลวร้ายที่สุดคือ สงครามกลางเมืองในที่สุด
ผมไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยยุคนี้ ที่ทัศนะคติการดูถูกกันทางชนชั้น การรังเกียจคนจน ต่างๆ เกิดขึ้นได้อย่างไรในศตวรรษที่ 21 หรือว่าจริงๆ มันเกิดขึ้นนานแล้ว แต่ยุคนี้โชเชียลเมเดีย ทำให้ทัศนะคตินี้มันแสดงตนออกมาได้ชัดเจนขึ้น
ที่ร้ายแรงถึงขั้นว่า คนไม่ควรมีสิทธิเท่ากัน ไม่ควรมีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเท่ากัน คนรวยเสียภาษีมากควรมีอภิสิทธิ์มากกว่า
ที่จริงแล้ว "คนรวย" นั้นได้ประโยชน์จากการรวมตัวเป็นสังคม เป็นประเทศมากกว่าคนจน เพราะสิ่งที่คนรวยได้จากสังคมอย่างสำคัญคือ Security หากไม่มีระบบสังคม ระบบกฏหมาย "ไม่มีคนรวยใดจะคงรักษาความรวยเอาไว้ได้" และหากสังคมใดไม่สงบ เกิดความแตกแยกต่อสู้ ความรวยต่างๆ ก็ไม่อาจรักษาเอาไว้ได้ เมื่อความรวยนั้นได้รับการคุ้มครองจากสังคม พวกเขาควรต้องรักผิดชอบต่อสังคมทำให้สังคมสงบสุข ไม่แตกแยกขัดแย้ง กันมากกว่าคนจน ที่แทบไม่ได้อะไรจากสังคมเลย แม้แต่ความเป็นอยู่ที่ดี
คนรวยจึงต้องจ่ายทั้งภาษีและความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าคนจนเพราะ ความสงบ ร่มเย็นนั้นเอื้อต่อการดำรงอยู่ของคนรวยมากกว่าคนจน
เราก็ทราบกันว่า ความจนนั้นเกิดจากโครงสร้างทางสังคมมากกว่าความขยัน โชคชะตา กรรมกรนั้นต่อให้ขยันทำงานวันละ 18 ชั่วโมง ก็ไม่มีทางรวย และเขาจนจึงไม่มีเงินให้การศึกษาลูกหรือตนเอง การเลื่อนชั้นทางสังคมจึงเป็นไปไม่ได้ ไม่ว่าจะขยันมากแค่ไหนก็ตาม
คนรวยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เกิดจากความขยันมากมายนัก แต่เกิดจากทุนมรดก และการศึกษา(ซึ่งพ่อแม่มีทุนจึงลงทุนการศึกษาให้ลูกได้)
สังคมยุโรปตะวันตก สงบสุข ไม่แตกแยก เพราะความเหลื่อมล้ำมีน้อย สังคมสงบสุข คนทุกคนมีความสุขตามอัธภาพพื้นฐานคือ ปัจจัยสี่ (ส่วนความสุขทางใจนั้นคุณต้องใช้ศาสนา หรือ ศีลธรรมเข้าใจไปช่วย)
ผมไม่รู้ว่าคุณมีความสุขมากนักหรือกับการดูถูกเหยียดหยามเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เมื่อเกิดความเหลื่อมล้ำมากๆ การปฏิวัติสังคมด้วยความรุนแรงก็จะตามมาในที่สุด
ลองใช้สติปัญญากันบ้าง


แสดงความคิดเห็น

 
Top