0

กระทรวงพาณิชย์ยอมรับตัวเลขการส่งออกปี′58 ติดลบมากกว่า 5% และมีโอกาสติดลบมากถึง 7% ผลจากเศรษฐกิจโลกและประเทศตลาดหลักชะลอตัวตั้งแต่ต้นปีเตรียมเรียกทูตพาณิชย์ทั่วโลก ทบทวนแผนผลักดันการส่งออกปี′59 ให้บรรลุ 5% ตามนโยบายรัฐ แต่นักวิชาการเห็นต่างคาดโตแค่ 2-3%

นายสุพพัต อ่องแสงคุณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกปี 2559 กระทรวงพาณิชย์ ตั้งเป้าเติบโต 5% โดยเน้นการเจาะตลาดใหม่ ตลาดประเทศซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) และการค้าชายแดนให้มากขึ้น หลังจากนี้ จะเชิญผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทั่วโลก (ทูตพาณิชย์) มาประชุมหารือ เพื่อกำหนดแผนงานและเป้าหมายการส่งออกอีกครั้ง

"ส่วนการส่งออกปี 2558 คาดจะติดลบมากกว่า 5% เพราะมูลค่าการส่งออกช่วงที่ผ่านมา เฉลี่ยต่อเดือนอยู่แค่ประมาณ 17,000 ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้น เพราะช่วงที่ผ่านมาส่งออกไทยปรับตัวลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว รวมถึงรัฐบาลเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ จากการบริโภคภายในประเทศแทนการส่งออก" นายสุพพัตกล่าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า ในวันที่ 28 ธันวาคมนี้ กระทรวงจะแถลงตัวเลขการส่งออก 11 เดือนแรกปี 2558 ยังมีมูลค่าการส่งออกไม่สูง มีโอกาสทำให้การส่งออกทั้งปีติดลบสูงถึง 7% จากเดิมคาดไว้ติดลบแค่ 5%

นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวว่า แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2559 จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 3.5-4% อานิสงส์จากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในประเทศ ได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ทั้ง สหรัฐ ญี่ปุ่น ยุโรป และจีน ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจรวม 60% ของเศรษฐกิจโลก คาดจะช่วยส่งออกขยายตัวได้ 2-3% ขณะที่เศรษฐกิจไทยปี 2559 มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น จากแรงขับเคลื่อนของภาครัฐ การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี งบคงค้าง รวมถึงแผนพัฒนาการส่งออกและการค้าชายแดน

นายมนัส แจ่มเวหา ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) กล่าวว่า ภาคส่งออกของไทยปี 2559 มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นจากปี 2558 เนื่องจากฐานปีนี้ต่ำ ประกอบกับเศรษฐกิจโลกแนวโน้มดีขึ้น ทำให้สินค้าและบริการขยายตัว โดยเฉพาะข้าวและน้ำตาลทราย ที่จะได้รับผลดีจากราคาตลาดโลกปรับขึ้น จากผลกระทบปรากฏการณ์เอลนิโญ ขณะที่กระดาษและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ปิโตรเลียม มีแนวโน้มขยายตัวจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของคู่ค้าหลัก โดยเฉพาะอาเซียน และปิโตรเคมี ได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันอยู่ระดับต่ำ และจีนยังผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการ

นายมนัสกล่าวว่า สำหรับภาคบริการ น่าจะยังขยายตัวดีในปี 2559 อาทิ โรงแรม ได้อานิสงส์จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ รับเหมาก่อสร้าง โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พาณิชย์นาวี โดยเฉพาะเรือน้ำมัน ได้ประโยชน์จากความต้องการขนส่งน้ำมันในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงอาเซียน และโทรคมนาคม ซึ่งเติบโตตามปริมาณการใช้บริการข้อมูล ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการขยายขอบเขตการให้บริการในระบบ 3จี และ 4จี ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงลงทุนเพื่อพัฒนาระบบที่ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ

แสดงความคิดเห็น

 
Top